Avancerad analys och AI

”Vi hjälper våra kunder att styra sin verksamhet mot ett datadrivet fokus och hjälper dom att utveckla de lösningar som behövs för att åstadkomma detta.”

– Jussa Klapuri, Expert of Advanced analytics and AI

Trots att värdet av data är odiskutabelt, kan det vara knepigt att identifiera kommersiella möjligheter och användningsfall.

Alla möjligheter har resulterat i en uppsjö av verktyg och teknologier som man bör känna till ifall man ska kunna skapa affärsvärde av sin data.

Vare sig du är intresserad av att personifiera dina digitala kanaler, förutse behovet av underhåll, datorseende eller natural language processing, så kan våra experter hjälpa dig genom hela projektets livscykel – från idé- och konceptutformning till utveckling och utrullning.

Vi validerar koncepten med hjälp av pilotprojekt som typiskt tar ett par veckor. Resultaten gör dig bättre rustad att ta beslut om större investeringar.

Lösningar som bygger på avancerad analys, data science eller artificiell intelligens är aldrig helt fristående. Vi designar därför våra lösningar så att de också tar hänsyn till din nuvarande systemarkitektur, användarupplevelse och data- och integritetsskydd. Vi hjälper också våra kunder att mäta och förbättra deras datakvalitet, samt att identifiera möjliga förbättringar inom informationsstyrning, så att de analytiska lösningarna kan byggas på pålitlig data.

Våra tjänster

Identifiera affärsmöjligheter

Är du intresserad av att ta reda på var i din organisation det kan finnas användningsfall för avancerad analys, data science eller artificiell intelligens? I det här tvåveckorsprojektet dokumenterar vi dina affärsmässiga framgångsfaktorer och relevanta datatillgångar, samt identifierar och beskriver de användningsfall som har störst affärspotential.

Pilotprojekt

Våra kunders användningsfall valideras genom pilotprojekt som tar två till sex veckor. Målet är att på kostnadseffektivt vis påvisa genomförbarheten av såväl den tekniska aspekten som av den underliggande affärsmässiga. Efter varje tvåveckorssprint anpassar vi antingen projektet efter de resultat som framkommit, eller så anses användningsfallet vara bevisat och redo för att bli en produkt.

Från lösning till produkt

Resan från en maskininlärningsmodell till en produktlösning är ofta lång. Vi hjälper våra kunder att skapa produkter av deras lösningar genom att tillhandahålla vår erfarenhet inom:

• Konceptdesign och solution design
• It-arkitektur och teknisk design
• Produkt- och projektledning
• Projektutrullning

Operativa modeller

Vi hjälper våra kunder att upprätta deras data science-funktion, och att definiera och rulla ut de arbetsmetoder som passar dem bäst. Vi dokumenterar team- och organisationsstrukturer, processer, styrningsmodeller, kompetensprofiler och hur olika intressenter kan arbeta med analys. Det resulterar i att alla intressenter kan enas kring en gemensam praxis, vilket i sin tur gör nya projekt mer effektiva, arbetet mer transparent och informationen mer återvinningsbar.

Fråga mer!

Jussa Klapuri, Expert of Advanced analytics and AI