Blogg

9.8.2022 9.50

Att använda AI kräver kontroll och transparens

  • AI
  • Data governance
  • ESG

Artificiell intelligens, AI, är i början en ny och ivrig kollega som snabbt fixar rutinarbetet och underlättar för medarbetarna så att de kan fokusera på mer krävande jobb. Då AI lär sig och utvecklas tar den beslut. AI är emellertid inte ansvarig för sina beslut utan det är organisationen och dess medarbetare och chefer.

I AI-pilotskedet gås processen för beslutsfattande noggrant igenom. Behöver en människa skilt bekräfta de beslut som AI tar? Baserat på vilka data tas besluten? Vilken slutledningsmodell är acceptabel och vem godkänner slutledningsmodellerna? Vem har lärt AI och hur har inlärningen mätts? Används extern AI och hur övervakas dess beslut?

AI:s obeveklighet försvårar beslutsfattandet. Organisationerna kan ha ett högt tryck utifrån på sig att fatta beslut som är etiskt riktiga. Det här kan dock stå i strid med organisationens egna mål, om etiken och resultatmålen ställs mot varandra.

Organisationen borde i förväg sätta gränserna inom vilka AI verkar

AI kan ge helt ny transparens till företagets beslutsfattande. Till exempel leder kraven på att investera hållbart till ett högt tryck på att vara transparent även om företagets verksamhet egentligen inte skulle klara av transparens. AI berättar mycket tydligt utgående från data hur företaget verkligen agerar. Det verkliga verksamhetssättet kan i ett komplext företag vara ett annat än vad organisationen själv trott.

Det är bra att inleda testandet av AI i ett så tidigt skede som möjligt. De första projekten berättar vad man kan göra med data som man har och kan skaffa. De berättar också hur organisationen har agerat tidigare. AI kan visa att det tidigare sättet att agera inte har varit det sätt som företagsledningen har antagit. AI avslöjar alla oskrivna regler som den hittar i data som den hanterar.

För tillfället pågår testernas tidsålder, vilket innebär att lyckade projektlösningar är punktinsatser. Utvecklingen av algoritmer är redan nu tillräckligt bra för komplicerade lösningar. När all data också fås i ordning så överförs organisationernas pilotprojekt snabbt till produktionsskedet.

 

Den här artikeln är en del av vår bloggserie. Läs de andra delarna av serien:Executive Advisor
Ordförande i styrgruppen, AIGA-projektet

Se min profil

Följ vår blogg