Blogg

21.6.2022 9.53

Digitalisering kräver mod att förändras

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal

Digitalisering kräver mod att förändras

Alltför många digitaliseringsprojekt har lett till besvikelser de senaste åren. Stora organisationer har provat på AI-projekt, men resultaten har inte nått ända fram.

Misslyckanden är dock viktiga då det går att lära sig av dem. Eftersom det är mer kostnadseffektivt att lära sig av andras misstag har vi gjort en bloggserie där vi i fem bloggar strävar efter att dela med oss av vår kunskap om digitaliseringsprojekt för organisationer. Ämnet är omfattande så vi fokuserar på de mest centrala aspekterna. Vi återkommer senare till några teman som vi tycker är viktiga och fördjupar oss mer i dem.

I den här texten berättar vi om utgångsläget, i följande text diskuterar vi data, sedan reflekterar vi kring att identifiera fördelarna med artificiell intelligens (AI) och till slut tar vi oss an implementeringen av AI.

Nästa steg är att intellektualisera digitaliseringen

Vi anser att nästa steg i digitaliseringen innebär en stor förändring för organisationer då uppgifter överförs att utföras av artificiell intelligens, AI. Enligt vårt sätt att se det kommer AI i dess olika former att vara ett vardagligt verktyg år 2025.

Digitalisering har till stor del inneburit god kundservice genom automatisering av verksamheten. Nästa steg är att intellektualisera digitaliseringen. För kunden innebär detta att kundens behov förutses. För organisationen innebär detta en förändring till processorientering, en slags återvändo till tillverkningsindustrins verksamhetssätt. Detta eftersom AI måste bygga på kontrollerade modeller, processer och praxis.

Under de kommande fyra åren måste människor alltså radikalt ändra sitt eget sätt att fungera, eftersom de inte längre kan konkurrera med AI gällande datahantering. Människans roll i beslutsfattandet utkristalliseras snart i tre frågor: Vad vill vi veta, vilken information har vi och vilken information bör vi få?

Organisationer måste våga förändras eller så får de se sig omsprungna av sina konkurrenter

Historiskt har de flesta större organisationers verksamheter ordnats hierarkiskt i silon. Redan nu är det svårt att ändra processer mellan silon, exempelvis för att beakta en kund, men för att dra nytta av AI krävs att man ruckar på processer ännu mer. Processerna måste beskrivas och förstås minutiöst för att delar av dem ska kunna användas i AI-applikationer. Många organisationer måste förändras på ett verkligt drastiskt sätt, alternativt får de se sina konkurrenter försvinna i horisonten.

När modern teknik blir tillgänglig för omfattande produktion öppnas nya möjligheter. Samtidigt förändrar överföringen av rutiner till AI att experterna blir rådgivare. Deras viktigaste uppgift blir att kunna ställa frågorna ”Vad händer sen?”, ”Vad öppnar det här?” och ”Vem annan kan ha nytta av det här?”, de frågorna svarar AI inte på. Det här ger möjlighet att utveckla ny affärsverksamhet.

När vi reflekterar över utgångsläget så krävs det, för att komma igång med digitaliseringen, att ledningen har modet att förändras snabbt och förmågan att leda experterna in i nya roller, att resurser reserveras för förändringen och allra främst att få ordning på organisationens data.

Artificiell intelligens är algoritmer och data. Data lär algoritmerna och algoritmerna äter data för att leva. Data avgör. Detta behandlar vi i nästa blogg.

Den här artikeln är en del av vår bloggserie. Läs de andra delarna av serien:

AIGA, (Artificial Intelligence Governance and Auditing)

Den här bloggen anknyter till AIGA-projektet (Artificial Intelligence Governance and Auditing). Syftet med projektet AIGA är att öka finländska företags internationella konkurrenskraft och kompetens genom att på ett pålitligt och kontrollerat sätt skala AI och dra nytta av det i hela organisationen.

I AIGA-projektet bedrivs, i forsknings- och företagssamarbete, forskning och utveckling kring modeller och mekanismer för att hantera AI inklusive  kommersialisering och introduktion av dessa på internationella marknader. Huvudfinansiär för det tvååriga projektet är Business Finland.Nino Ilveskero

Nino Ilveskero är Sales Director på Loihde Advisory. Han har i mer än 20 år arbetat med utveckling av webbtjänster och IT-system inom olika branscher.

Se min profil

Följ vår blogg