Blogg

16.3.2021 13.20

Intelligent digitalisering – Nästa steg i digital transformation

  • Okategoriserad

Nästa steg i digitalisering, AI-aktiverad intelligent digitalisering, kommer att vara en stor transformativ kraft. Organisationer måste börja vidta åtgärder för att förbereda sig för att använda det vid rätt tillfälle och i tid.

En framgångsrik övergång från experiment till fullskalig användning kommer dock inte alltid att vara självklar och enkel. Speciellt när det gäller nya tekniker, som artificiell intelligens, som ofta innebär att organisationer står inför ett antal okända problem.

Artificiell intelligens kommer med stora förväntningar eftersom det är en teknik som efterliknar mänskligt beteende. Samtidigt så finns det ett stort samhällsintresse, men också oro över hur den skall styras och och om den är pålitlig.

Loihde Advisory är ett av de första företagen i Europa som utvecklar en modell för styrning och revision av artificiell intelligens. Vi gör det som en del av forskningsprojektet AIGA och i nära samarbete med finska organisationer.

Som ett av de första forskningsprojekten i världen syftar AIGA (Artificial Intelligence Governance and Auditing) till att utveckla ramverket för styrning och revision för artificiell intelligens.

AIGA är ett tvärvetenskapligt saminnovationsprojekt med akademiska och branschpartners. Syftet med det två år långa projektet, som finansieras av Business Finland, är att främja de finländska företagens konkurrenskraft genom att skapa ”best-in-class” styrmekanismer och revisionsprinciper för algoritmiskt beslutfattande

Om du vill veta mer om AIGA: https://ai-governance.eu


Följ vår blogg