Blogg

16.8.2022 15.12

Människor revolutionerar organisationer med hjälp av AI

  • AI
  • Digitalisering

Det är en komplicerad process att låta artificiell intelligens, AI, gå vidare från testskedet till produktionsskedet. Att låta en i teorin enkel och välfungerande lösning gå vidare till att användas dagligen är en mycket lång resa. Lösningar tar lång tid eftersom det ännu finns relativt lite erfarenhet.

AI:s arbetsplats finns typiskt sett djupt nere i företagens basverksamhet. Eftersom AI förändrar agerandet så enormt måste ledningen förr eller senare funderar på vad företaget gör och varför. När experterna blir rådgivare fås enormt med kapacitet för nya öppningar och skapande av mervärde. Exempelvis kan en läkare använda sin tid med patienten till diskussion då AI diagnostiserar röntgenbilden på ett ögonblick. Tillsammans leder de här sakerna till enorma omvälvningar.

Att använda AI påverkar alltid människor på ett eller annat sätt, antingen medarbetarna, kunderna eller annars indirekt via organisationens verksamhet. Spektrumet av lagstiftning, förordningar och kravenlighet gällande AI är brett och beror i synnerhet på vilka data som behandlas. I stora internationella organisationer kan det vara utmanande att följa god förvaltningssed och lokal lagstiftning och AI kan påvisa inkonsekvenser som inte upptäckts tidigare.

För tillfället finns det dock ingen holistisk approach till att använda AI utan AI måste ännu skräddarsys separat. Det finns förstås branscher där det finns reglering här och där men en lite mer omfattande process kräver att organisationerna gör aktiva val om att använda AI. Om en extern aktör eller myndighet kräver en redogörelse över användningen av AI måste organisationens ledning kunna förklara AI:s verksamhetssätt och ansvara för följderna av användningen.

I pilotskedet antyder AI eventuella problem som företaget har. Senast i produktionsskedet stiger också problem som legat djupt dolda till ytan. De är inte nödvändigtvis ens företagets utan hela branschens problem. Om ett företags AI avslöjar ett branschproblem måste också andra företag inom branschen reagera på problemet. Det kan i sin tur vara svårt om de inte har en egen AI som hjälper till med beslutsfattandet.

AI har två ansikten. Å ena sidan är AI en rå slitvarg som öppet berättar hur saker och ting ligger till. Å andra sidan kan AI i en oväntad situation vara den enda medarbetaren i företaget som kan berätta om olika alternativ tillräckligt snabbt och leda bort företaget från avgrundens rand.

På grund av det här är det egentligen inte längre ett realistiskt alternativ att fördröja införandet av AI i ett enda storföretag. Alternativet är att röra sig framåt eller ge andra spelare en konkurrensfördel och kasta in handduken.

Den här artikeln är en del av vår bloggserie. Läs de andra delarna av serien:Executive Advisor
Ordförande i styrgruppen, AIGA-projektet

Se min profil

Följ vår blogg