‹ Master Data Management

Datastandard

Med hjälp av vår Datastandard beskriver och specifierar vi affärsverksamhetens viktigaste information, såsom kund- och produktinformation samt deras innehålls- och kvalitetskrav.

Datastandard bildar basen för systemutveckling och för en effektiv distribution mellan olika system.

Förmåner

  • Du får ett gemensamt, förståeligt och entydigt språk för affärskritisk information i din organisation.
  • Datastandarden styr processutvecklingen samt dagligt grundande och underhåll av data.
  • Du får dokumenterade kvalitetskrav för rensning och datamigration av existerande data.
  • Du får verktyg för att effektivera delningen av information mellan olika system, underlätta kombination av information samt för pålitlig analytik.

Genomförande

Vår Datastandard specifierar affärsverksamhetens nyckelbegrepp och olika funktionsrelaterade krav i anslutning till dessa. Skapandet av företagets Datastandard är inte ett engångsprojekt, utan den utvecklas i takt med affärsverksamhetens förändrade behov. Som slutprodukt skapas en Datastandard, som dokumenteras i en form eller ett system som avtalats med kunden, samt en begreppsmodell för Master Data och en logisk datamodell (som UML-diagram).

I tjänsten ingår:

  • Skapande av Datastandard samt en beskrivning från begreppsnivå till logisk nivå.
  • En begreppsmodell för affärsverksamhetens centrala begrepp och relationer mellan dessa.
  • En logisk datamodell som stöd för tekniskt genomförande.