Kurser i Master Data Management

På våra kurser i Master Data Management (MDM) får du veta mer om branschens bästa praxis och metoder genom genomförda kundexempel. Vi erbjuder konkreta verktyg och arbetsmodeller för att framgångsrikt utveckla hanteringen av Master Data i företag av alla storleksklasser.

Du får en helhetsuppfattning om olika delområden inom hantering av Master Data och förutsättningar att vara handledare i ett MDM-projekt. Utbildningen lämpar sig för både affärs- och IT-experter.

Kursutbud:

 • 2-dagarskursen ”Master Data Management in Practice” i samarbete med Dataföreningen Kompetens, DFK. Nästa kurstillfälle är 17-18 oktober. Läs mer och anmäl dig.
 • Företagsspecifik utbildning kring Master Data Management 97 000 SEK + moms (upp till 10 deltagare)
 • 1–3 dagars skräddarsydda MDM-kurser. Priset beräknas enligt kursens längd och innehåll.

Varför låta Loihde Advisory utbilda er i Master Data Management?

Våra kursledare är erfarna experter inom Master Data, som under flera års tid har arbetat väldigt hands-on med Master Data projekt. På bara några år har våra kurser blivit väldigt populära. Medelbetyget för våra kurser har varit över 4,5 av 5 och deltagarna har upplevt att de fått konkreta verktyg för sina MDM-projekt med sig hem efter avslutad kurs.

Hur deltar man i Master Data-kurser?

Vi arrangerar kundspecifika MDM-kurser för både den privata och den offentliga sektorn. Utöver det håller vi regelbundet 2-dagarskursen ”Master Data Management in practice” i samarbete med Dataföreningen Kompetens.

Master Data kursinnehåll

 • Vad är Master Data och Master Data Management (MDM)?
 • MDM:s business drivers
 • Specifikation och beskrivning av Master Data
 • Hanteringsprocesser för Master Data
 • Utveckling och ledning (Governance) av MDM
 • MDM i organisationens arkitektur samt MDM-systemens centrala egenskaper
 • Mätning av Master Data-kvalitet och kontinuerlig kvalitetsförbättring
 • Best practise från olika MDM-projekt