MDM Förstudie ”Piloten”

Piloten är en kompakt, färdigpaketererad tjänst för utveckling av verksamhetsfokuserad Master Data Management (MDM).

Våra metoder, som har finslipats i praktiskt projektarbete, hjälper ditt företag att identifiera MDM-projektens affärsfördelar och sätter snabbt utvecklingsarbetet på rätt kurs.
Tid: 4–6 kalenderveckor
Pris: 96 000 SEK (+moms 25 %).

Fördelar

  • Med hjälp av Piloten synliggör du projektets mål och centrala affärsfördelar redan från projektets start.
  • En helhetsmässig granskning av er Master Data säkrar att projektets verkliga nyckelpersoner identifieras och engageras.
  • En objektiv analys av centrala fördelar hjälper att prioritera åtgärder på kort och lång sikt.
  • Du får en konkret, prioriterad utvecklingsplan och vet hur du kan avancera projektet snabbt och enligt plan.

Genomförande

Piloten granskar hantering av Master Data ur affärsverksamhetens, slutkundens och teknologins perspektiv. Slutprodukten blir en analys av centrala förmåner i ert MDM-projekt samt rekommendationer om prioritering av åtgärder för att uppnå era mål. I tjänstens leverans ingår:

  • En nulägesanalys av er Master Data Management.
  • Affärsverksamhetsmål för er Master Data Management.
  • En MDM-utvecklingsplan på högre nivå.