Statuskontroll av Master Data

Statuskontroll av master data är en tjänst där vi till fast pris bildar sammandrag om nuvarande kondition av din organisations affärskritiska data.

Statuskontrollen bildar basen för kontinuerlig utveckling av datakvalitet.

Tid: 2–4 kalenderveckor
Pris: Profilering och analys av data för ett temaområde (till exempel kund- eller produktdata) i två olika system 2 000 € (+ moms 24 %).

Fördelar

  • Du får snabbt och kostnadseffektivt en allmän bild av företagets datakvalitet i dagsläget.
  • Du får en analys där dataprofileringens resultat granskas i relation till affärsverksamhetens behov.
  • Du får konkreta rekommendationer för att korrigera och förebygga kvalitetsproblem samt för att mäta kvaliteten.

Genomförande

I vår statuskontrollav data utreder vi dagsläget för datakvalitet och enhetlighet inom nuvarande system och mellan centrala system. Konditionskontrollen resulterar i ett sammandrag och en analys om nuläget för data samt en lista med konkreta utvecklingsåtgärder.
I tjänsten ingår:

  • Profilering av existerande data för ett informationsområde, till exempel kund- eller produktuppgifter
  • Analys av profileringens resultat
  • En utvecklingsplan på högre nivå för kontinuerlig förbättring av datakvalitet