Hans-Christian Stoltz

Senior Consultant och HR-manager Talent Base Sverige

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Service design och UX

Jag har lång erfarenhet som passionerad UX Lead, designer, kravinsamlare och affärsutvecklare och jag har alltid arbetat i klyftan där sambandet mellan organisation, kund och marknadsbehov måste förtydligas och förenklas

Min bakgrund kommer från att jag under många år har forskat och utbildat människor vid två lärosäten inom områden som projektledning, design och User Experience. Jag har arbetat i kommersiella projekt tillsammans med större företag och organisationer som AlfaLaval, Movia och BaneDanmark för att skapa tydligare och effektivare lösningar i de sammanhang där man möter sina kunder.

Mobilt, webb och VR är några exempel på kanaler som jag arbetat med och användartester, designprocess, design values och prototyping är begrepp som ligger mig varmt om hjärtat i alla sammanhang.

Jag är en engagerad förespråkare av hur viktigt det är med en hög tillgänglighetsgrad i digitala lösningar och har under årens lopp argumenterat för att det är något som borde vara en naturlig del av alla designsprocesser där lösningen skall användas av människor.

Jag ser varje interaktion mellan organisation och människa som ett möte där man utbyter sina berättelser. Det är min främsta uppgift, i egenskap av designer, att hjälpa till med att skapa en lösning som underlättar flödet av berättelser.
Hur kan jag hjälpa din organisation med att öka flödet av berättelser?