Heimo Hänninen

Senior Consultant

  • Datahantering och kvalitet
  • Lösningsarkitektur

Jag är en hantverkare inom informationsområdet, som gör affärsanalyser, datamodellering och lösningsarkitekturer med över 20 års erfarenhet

Jag arbetar sedan många år med arkitektur, informationsdesign och datamodellering. Jag trivs med att leda workshops där vi klargör affärs behov, problem och möjligheter och sedan rita på white-board för komma överens om vad som behöver göras.

Oftast är övergripande bilder inte tillräckliga vilket leder till att jag bryter ner dem detalj på en logisknivå för att säkerställa genomförandet.

Jag är speciellt intresserad av semantiska informationshanteringen, där saker och ting inte behöver vara perfekta för att vara användbara.

Harmoniserad datatjänst över olika system kan ge dig bättre värde snabbare resultat.

Jag har modet, nyfikenhet samt kompetens att hoppa in i en komplex och ibland oklara situation och klargöra problem, skapa planer för förbättringar. Varför bryr sig om information? De flesta av affärsproblem är ofta relaterad av problem med informationshantering.

Tillsammans med Loihde Advisory övergripande arbetsfilosofi täcker min arbetslivserfarenhet hela livscykeln för information som leds genom de digitala tjänsterna från design till leverans.