Helinä Karell

Principal Consultant

  • Digitalisering
  • Kunddata och CRM
  • Lean agile
  • Projektledning

Affärs- och IT-utveckling med stark kompetens inom förändringsledning

Jag har mångårig erfarenhet av att leda och implementera förändrings- och IT-projekt i en rad olika branscher.
Genom olika IT-projekt har jag utvecklat en förståelse för de möjligheter som digitaliseringen skapar inom utnyttjande av data och processutveckling.

Jag inspireras speciellt av att utveckla processer med kunden i centrum, att förbättra kundupplevelser och att effektivisera processerna. Eftersom det alltid resulterar i bättre lösningar när kunder och slutanvändare involveras i processen gillar jag att använda facilitering och agila metoder.

Innan jag tog min ekonomie magistersexamen studerade jag informations- och kommunikationsteknik på yrkesskolenivå.
Jag har även läst modulen Leadership and Change Management vid Aalto University.