Helinä Karell

Senior Consultant

  • Data governance
  • Digitalisering
  • Kunddata och CRM
  • Lean agile
  • Projektledning

Affärsutveckling med IT och Förändringshantering

Jag har mångårig erfarenhet av att leda och implementera förändrings- och IT-projekt i en rad olika branscher.
Genom olika IT-projekt har jag utvecklat en förståelse för de möjligheter som digitalisering skapar inom utnyttjande av data och vilken effekt det har på affärsprocesser.
Jag inspireras speciellt av att utveckla processer med kunden i centrum, kundupplevelser och att öka processproduktiviteten.
Eftersom det alltid resulterar i bättre lösningar när kunder och slutanvändare involveras i processen, gillar jag att använda facilitering och agilametoder.
Innan jag tog min examen i M.Sc. in Economics and Business Administration studerade jag Business Information Technology.
Jag har även läst Module of Organizational Change Management and Leadership vid Aalto University.