Jan Enlund

Senior Consultant

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Projektledning

Jag har arbetat med olika roller inom tjänster och produktutveckling sedan 15 år

Sedan jag började min karriär har jag oftast arbetat mellan intressenter från tekniksidan och verksamheten, för att säkerställa att rätt krav tillgodoses inom utvecklingsprojekt.

Över tiden har jag blivit mer och mer intresserad av kundupplevelsen och hanteringen av kundupplevelsen inom exempelvis analys.

Jag har en teknisk bakgrund, jag har en M.Sc (Tech).