Jari Ratinen

Senior Consultant

  • Dataplattformar & rapportering
  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal

Jag har arbetat som sakkunnig i utvecklingsprojekt för digital affärsverksamhet sedan 1999

Jag har varit lösningsdesigner, konceptskapare och definierare i många slags nationella och internationella kundportaler.
Av teknologier känner jag bäst till innehållshantering samt produkter och lösningar för webbpublicering.
I allt jag gör eftersträvar jag en helhetsmässig design med hänsyn till bruket av de byggda lösningarna, såsom innehållsproduktionens processer och olika användbarhetsperspektiv.