Jouni Saarenpää

HR director | Principal Consultant

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • HR
  • Management

Jag har arbetat som lösningsdesigner samt i rollen som utrullningsansvarig och utvecklingschef i otaliga IT-projekt sedan 2008

Mest erfarenhet har jag inom dataöverföringsbranschen.
Som lösningsdesigner utreder jag IT-krav efter affärsverksamhetens behov och processer samt skapar lösningskoncept som används i innehållshantering och digitala servicelösningar.
Som implementerings- och förändringschef har jag planerat och lett slutanvändarnas globala utrullning av affärskritiska servicelösningar.