Juha Loukola

Senior Consultant | Service Area Lead, Data Quality

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet
  • Dataplattformar & rapportering
  • Lösningsarkitektur

Jag har jobbat mångsidigt inom planering av informationshantering och kurstjänster sedan år 1998

Under de senaste åren har jag arbetat främst med att pussla ihop kundrelationssystem och andra IT-system i egenskap av informationsarkitekt och datamodellerare.
Jag är skicklig på att uttrycka mig visuellt och intresserad av grafisk design i teknisk kommunikation och dess roll som möjliggörare av en intuitiv användarupplevelse.