Jukka-Pekka Kääriäinen

Service Area Lead, Architecture Design | Principal Consultant

  • Dataplattformar & rapportering
  • Digitalisering
  • Lösningsarkitektur
  • Management

Jag är ett proffs och en mångexpert inom digital lösningsdesign med hands-on attityd

Jag leder, styr och planerar design av digitala tjänster, där lösningshelheten formas med hänsyn till slutanvändarens, affärsverksamhetens, organisationens och verksamhetsmodellernas perspektiv och utnyttjar informationsteknologi på bästa möjliga sätt.

Digitala webbtjänster, innehållshantering, arkitekturer och skalbara agilametoder, såsom SAFe, är mina specialkompetenser.
På Loihde Advisory leder och utvecklar jag tjänsteområdet för arkitektur, aktivt deltar i bland annat i utvecklingen av Loihde Advisorys CAPO®-verksamhetsmodell samt många andra aktiviteter.

Fler experter på området