Kea Kangas-Lång

Principal Consultant | Service Area Lead, Data Management & Governance

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet
  • Lösningsarkitektur

Jag har stark teoretisk kompetens, med praktiskt arbetssätt och förmåga att praktiskt få saker utförda i verksamheten

Min passion är master data och förstå, dess definition, hantering, specifikation, administration samt modulering och hur implementering, hanteringen stödjer verksamheten.

Jag har även samt stark erfarenhet inom utveckling av helhetsarkitekturer och projektarkitekturer.
Jag har arbetat med datasäkerhet, dataintegritet för att få data hanteringsverktyg, metoder för att säkerställa distribuerad sekretess genom rätt design som standard i organisationer.

Jag har jobbat med olika IT-arkitekturjobb i 15 år inom den privata sektorn, men även i konsultuppgifter inom den offentliga sektorn.