Kim Setälä

Senior Consultant

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet
  • Dataplattformar & rapportering