Laura Koskikallio

Senior Consultant

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet

Jag har över tio års erfarenhet av lokala och internationella IT-projekt

Jag har deltagit i stort antal projekt inom elektronisk ärendebehandling och informationshantering där mina arbetsuppgifter varit förknippade med dokumentation av information, processer, kravspecifikation, lösningsdesign och projekthantering. Inom Loihde Advisorys har jag arbetat med olika områden av informationshantering samt processutveckling. Jag strävar efter att närma mig kundens utmaningar ur ett praktiskt perspektiv och på bästa möjliga sätt förstå kundens affärsverksamhet, samt att ge kundorganisationen nya perspektiv med utgångspunkt i min erfarenhet. Till mina styrkor hör att jag snabbt kan se helheten och identifiera lösningar tillsammans med kunden, bland annat genom att använda olika faciliteringsmetoder.
Jag har en diplomingenjör utbildning.