Leea Koskinen

Senior Consultant

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet
  • Dataskydd

Jag är expert på privacy specialiserad på Compliance Practices och processutveckling

Mitt mål är att vi skapar praktiska processer genom att involvera människor som slutligen kommer att ansvara för arbetet.
Jag trivs med att jobba med olika intressenter, exempelvis från juridiska, affärsteam, IT, säkerhet och kommunikation.
Jag har också lång arbetslivserfarenhet i myndighets gränssnittet.
Jag är vill hjälpa företag att förbereda sig för GDPR-kraven och nå god efterlevnad vid behandling av personuppgifter.
Med min helhetssyn hjälper jag till att säkerställa en konsekvent kvalitet för integritets arbetet internt och att bygga upp trovärdighet och tillit externt, genom att till exempel skapa och driftsätta integritets processer och instruktioner och mallar för de inblandade teamen.