Marja Viitala

Senior Consultant

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Försäljning

Pragmatisk och holistisk förändring

Förändrade affärsmetoder handlar inte bara om verktyg, processer och metoder, utan framför allt om människor som arbetar på ett nytt sätt vilket leder till ny arbetskultur.

Därför är förändringsledning, gemensamt beslutsfattande och förtroendebaserad förvaltning nyckelfaktorer i en lyckad omvandling. I och med digitaliseringen är det viktigt att förändrar hur man jobbar och ser saker och ting hänger ihop som en helhet.

Min nästan 20 års långa erfarenhet av affärs-och IT-utvecklingsprojekt samt analytisk och problemlösning ser jag behovet att viktiga styrkor inom förändringsledning.

Jag har engagerat mig i självregisserade team och byggt upp Agila portföljförvaltnings metoder och verktyg i en stor komplex organisation.

Resultaten har varit bra och konkreta.

Förändring är aldrig lätt, men med rätt stöd och erfarenhet är det möjligt med stor affärspotential.