Välkommen till Loihde Advisory!

Jag ansvarar för att Loihde Advisorys dagliga funktioner fungerar och utvecklas och för vårt fina teams trivsel. Jag är Loihde Advisorys skyddsombud, arrangerar kundevenemang och interna event, ansvarar för anskaffningar och hjälper i IT-, ekonomi- och försäkringsärenden. Jag bereder ärenden för ledningsgruppens beslut och stöder marknadsdirektören i olika projekt. Jag hjälper även vårt dotterbolag Loihde Advisory AB med HR.

Min finländska tradenomexamen från Haaga-Helia har under över 15 års tid gjort det möjligt för mig att arbeta med mångsidiga administrativa uppgifter inom IT-branschen.

Fler inom HR