Miikka Antikainen

Senior Consultant

  • Datahantering och kvalitet
  • Dataplattformar & rapportering
  • Kunddata och CRM
  • Lösningsarkitektur
  • Projektledning