Mikko Meriluoto

Principal Consultant

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Projektledning
  • Management

Expert på webbinnehåll och lösningar för elektroniska tjänster

Jag har jobbat med kravspecifikationer, som lösningsdesigner och som konsult sedan 1999. Jag har fått vara med i första ledet och planera verktyg för integration av globala affärsverksamheter och webbtjänster ur såväl företagets som dess kunders och konsumenternas perspektiv. Jag har genom hela min karriär arbetat med internationella projekt, där delar av teamet och intressentgrupper varit utspridda världen över. Detta har gett en extra dimension till arbetet.

Fram till 2020 ansvarade jag också för Loihde Advisorys HR, bland annat för rekrytering. Jag tycker att arbetsplatsen inte ska vara enbart en rolig plats, den bör också erbjuda intressanta uppgifter, yrkeskunniga kolleger och möjligheter till kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen. Vår nätverksbyggande värld behöver sina möjliggörare och på Loihde Advisory strävar vi efter att hitta de bästa och mest erfarna för jobbet.

Fler experter på området