Mikko Meriluoto

Principal Consultant

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Projektledning
  • HR
  • Management

På Loihde Advisory är jag konsult. Till mina kärnkompetenser hör hantering av webbinnehåll och lösningar för elektroniska tjänster och deras processer

Jag har jobbat med kravspecifikationer, lösningsdesigner som konsult sedan år 1999. Jag har fått vara med i första ledet och planera verktyg för globala affärsverksamheter och dess webbtjänster. Det är av största vikt att verktygen växer fram ut både ur företagets samt dess kunders och konsumenters behov och perspektiv. Jag har genom hela min karriär arbetat med internationella projekt, där delar av teamet och intressentgrupper varit utspridda världen över.
Att just jobba i en miljö som med globala projekt har alltid varit otroligt utvecklande att se hur vi tillsammans löser uppgift utifrån många olika perspektiv.

Jag ansvarade för Loihde Advisorys HR funktion och där bland annat för rekrytering. Jag tycker inte att arbetsplatsen enbart ska vara en rolig plats, den även bör erbjuda intressanta uppgifter, yrkeskunniga kolleger och möjligheter till kontinuerlig utveckling av egen kompetens.
Vår nätverksbyggande värld behöver sina möjliggörare och vi försöker finna de bästa och mest erfarna för jobbet.

Fler experter på området