Mikko Mustakallio

Principal Consultant I Head of Digital Services

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Lean agile
  • Lösningsarkitektur
  • Management

Jag coachar och leder agila team som producerar digitala lösningar

Som lösningsdesigner förenar jag en bred kännedom om ICT-teknologier med förmågan att möjliggöra en implementering av affärsverksamhetens vision med så effektiva metoder och processer som möjligt. I utvecklingsprojekt för webbtjänster och flerkanalig digital innehållshantering har jag oftast rollen som huvuddesigner och/eller som produktägaransvar som garant för kundens intressen. Jag är certifierad SAFe Agilist och hör till skaparna av Loihde Advisorys agila verksamhetsmodell för lösningsdesign, CAPO®. Jag har en finländsk diplomingenjörsexamen inom kommunikationsteknik.

I teamen jag leder får mina kolleger förverkliga sin yrkesfärdighet med oerhörd effektivitet och precision samtidigt som de dessutom har roligt.