Mikko Mustakallio

Principal Consultant

  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Lean agile
  • Lösningsarkitektur
  • Management

Jag coachar och leder agilateam som producerar digitala lösningar. Jag bedömer teknologier och vilken påverkan de ger samt effektiverar organisationens verksamhetssätt

Som lösningsdesigner förenar jag en bred kännedom om ICT-teknologier med förmågan att möjliggöra en implementering av affärsverksamhetens vision med så effektiva metoder och processer som möjligt.
I utvecklingsprojekt för webbtjänster och digital innehållshantering har jag oftast rollen som huvuddesigner och/eller som produktägaransvar som garant för kundens intressen.
Jag är certifierad SAFe Agilist och hör till skaparna av Loihde Advisorys agila verksamhetsmodell för lösningsdesign, CAPO®.
I teamen jag leder får mina kolleger förverkliga sin yrkesfärdighet med oerhörd effektivitet och precision samtidigt som de dessutom har roligt.