Nino Ilveskero

Sales Director | Business Lead, Loihde AI

  • AI
  • Kunddata och CRM
  • Försäljning
  • Management

Utveckling av digitala tjänster och affärsverksamhet har varit min passion sedan år 1999.

Jag har arbetat inom många olika branscher och min förmåga att utnyttja teknologi för att förenkla och förbättra affärsverksamhet är min största styrka. Utöver att vara konsult har jag jobbat som resultatansvarig direktör för olika verksamheter.

Jag blev färdig ekonomie magister vid Helsingfors handelshögskola (nuvarande Aalto-universitetet) år 1999. Trots att praxis är den bästa läraren, så har jag upprätthållit min teoretiska kompetens genom åren med otaliga kurser.