Riikka Honkela

Senior Consultant

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet
  • Lösningsarkitektur

Att arbeta för bättre data är min passion.

Jag har arbetat med data sedan början av 2000-talet. Jag började min professionella resa med data från Enterprise Data Warehousing. Det gav mig en utmärkt utsiktspunkt, ur ett praktiskt perspektiv, för datarelaterade användningsfall samt för olika typer av problem som finns i företagens datamiljö. Senare har jag arbetat i olika roller som informationsarkitekt på företagsnivå, datamodeller och produktägare inom datarelaterad utveckling.

Jag har alltid varit angelägen om att hitta och åtgärda orsakerna till olika dataproblem. Jag tycker om att tänka stort och börja i det lilla och hitta den bästa balansen mellan implementeringskostnad och affärsvärde. Jag har arbetat nära datakonsumenter och utvecklare vilket gör att jag förstår båda aspekterna. Eftersom jag har gjort en hel del olika saker kring data, så jag förmågan att hitta en lösning som fyller sitt syfte genom att hjälpa organisationen att få mer värde ur sin data.