Sami Rahola

Senior Consultant

  • Digitalisering
  • Service design och UX

Empatisk problemlösare

Jag har 20 års erfarenhet av människocentrerad design där mina starkaste områden är konceptskapande, kommunikation och användarförståelse. Mina projekt omfattar bland annat planering och tjänsteutformning (service design) för webbutiker, elektroniska marknadsplatser och komplexa system som rekryteringsplattformar.

Som person är jag nyfiken och empatisk. Jag kommunicerar lätt med olika slags människor på ett språk som de förstår. Mitt motto är att allt går att lösa genom att ställa de rätta frågorna.