Satu Etelälahti

Senior Consultant

  • AI
  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet

Förbättring av datakvalitet och visualisering ger skapar mervärde för företagen

Jag är intresserad samt drivs av datamodellering, datavisualisering och betraktar dem som verktyg för att hitta ett gemensamt språk för att överbrygga kommunikationsklyftan mellan IT funktion och verksamheten inom företagen.
Min syn på arbete är att det ska vara undersökande och fördomsfritt. Jag föredrar att arbeta i en miljö av tillit där information samt kunskap delas för att uppnå resultat.
Jag har särskilt fokus på hur man kan utnyttja flerdimensionella rörelsediagram inom dataanalys och datavisualisering, och om denna typ av diagram stöder beslutsfattande. Jag skapar bättre slutanvändare upplevelse genom hela processen.
Dessutom har jag erfarenhet av datarensning, webb-design, utveckling av innehållet i ett informationsdistributions system och att skapa instruktioner.
Jag har en kandidatexamen i informationsteknik.