Sini Vartiainen

Principal Consultant | Service Area Lead, Privacy

  • Dataskydd
  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Kunddata och CRM

Min yrkespassion är att utveckla kundhantering för hela organisationer med hjälp av kunddata och med hänsyn till dataskydd

Denna och många andra mångsidiga erfarenheter har jag samlat på mig under en femton års karriär inom krävande internationella utvecklingsprojekt samt olika uppgifter inom dataskydd.
Jag gillar att fungera som tolk mellan företagets olika nivåer och individer samt att bygga gemensamt förstående och värde.
Till mina arbetsuppgifter hör vanligen att samla ihop affärsbehov, analysera dessa och utarbeta en lösningsbeskrivning, samt implementera valda lösningar.
Till utbildningen är jag MBA från Helsingfors handelshögskola.