• Digitalisering
  • Kunddata och CRM
  • Lean agile
  • Projektledning

Tarja Pöntinen

Senior Consultant