Timo Akkola

Sales Manager

  • Försäljning

Genom att förstå behoven i våra kunders verksamhet så är mitt mål att förse dem med rätt expertkompetens från Loihde Advisory

Jag har arbetat i mer än tjugo år med affärer och utveckla kundrelationer både lokalt och internationellt, i ledande roller inom olika produkt-och affärsutvecklings områden.

I mitt arbete vill jag att vi uppnår framgångar tillsammans.Ett framgångsrikt samarbete bygger på förtroende och uppskattning, som uppnås genom genuin vilja att förstå kundens behov och driva processen framåt.

Tillsammans med Loihde Advisory har jag nöjet få att vara delaktig med att skapa lösningar som minskar komplexitet och ger ny affärsnytta för våra kunder, exempelvis genom bättre användarupplevelse.