Tytti Söderström

Senior Consultant

  • Datahantering och kvalitet
  • Dataplattformar & rapportering

En konsult och entreprenör som njuter av att lösa problem

Jag har en varierad bakgrund inom flera branscher och såväl små som stora företag. Under min karriär har jag samlat erfarenhet av rapportering, analys, försäljning och projektledning. Min breda bakgrund ger mig en helhetssyn på affärsverksamhet. Detta i kombination med mina tekniska färdigheter och en ingående förståelse för data, ger en solid grund för att bistå med affärsutveckling.

Jag har på eget initiativ genomfört många automatiseringar och projekt med anknytning till rapportering, analys och visualisering. Som konsult hos Loihde Advisory använder jag min fulla kapacitet och entreprenörsanda för att säkerställa att teamen jobbar tillsammans och att kundernas mål uppnås. Oavsett om du behöver hjälp med att analysera data eller utveckla nya lösningar och processer så står jag till din tjänst.

Jag håller för närvarande på att slutföra MBA-studier inom ämnena Nordic Business och Fintech. Dessutom utvecklar jag kontinuerligt mina tekniska färdigheter och min kompetens genom självständiga studier och utbildning.