Med omsättningen i 2017 slog Talent Base ännu ett rekord

Talent Bases nettoomsättning förra året låg på 9 miljoner euro. Med en förbättring på 40% från föregående år, fortsatte den stabila lönsamhetenstillväxten. De tillfredsställhetsundersökningar som genomfördes hos både våra kunder och medarbetare gav också fantastiska resultat, med de högsta poängen någonsin (Net Promoter Score 68 och eNPS 74).

”Bakom tillväxten ligger våra kunders kraftiga investeringar i utnyttjande och analys av data. De har också visat att de fortsatt är engagerade och öppna för att utveckla nya flerkanaliga tjänster. Merparten av tillväxten kom faktiskt från tjänster relaterade till informationsstyrning och omni-channel content management, ” säger Tomi Bergman, Chief Executive Officer hos Talent Base.

Bland alla de tjänster som Talent Base erbjuder var tillväxten starkast bland dataskydd, agil förändring och ett av de helt nya tjänsteområdena – utveckling och utrullning av avancerad analys och AI. Den starka tillväxten har också öppnat upp för en rad fantastiska rekryteringar och vi välkomnade inte mindre än 19 medarbetare på båda sidor om Bottenviken. I slutet av 2017 var vi totalt 58 stycken medarbetare.

I år ser vi fram emot att fortsätta utöka våra affärsområden. Med en rad nylanserade tjänster kommer vi att bli ännu bättre på att möta våra kunders ökade behov.