Loihde Advisory – ett nordiskt företag med globala kunder

Vår nordiska organisation, med huvudkontor i Finland, har en lång historia av att samarbeta med ledande nordiska och internationella företag och organisationer.

Vår omfattande erfarenhet från olika branscher gör oss till en trygg och praktisk partner. Vi investerar i kvalitet och framgång för våra kunder, något som återspeglas i en exceptionelt hög kundnöjdhet och långvariga kundrelationer.

Loihde Advisory är en del av Loihdekoncernen

Loihde är ett företag som tillhandahåller digitala tjänster och säkerhetstjänster. Vi skapar digitala möjligheter för våra kunder och skyddar kunderna mot informationssäkerhetsrisker och andra digitala säkerhetsrisker. Loihdekoncernen har två affärsområden: säkerhetslösningar och digital utveckling där Loihde Advisory tillhör det senare.

Loihdes historia har sin början år 1882 och idag består koncernen av 750 experter. Hos Loihde står människorna i centrum, både hos våra kunder som vi arbetar för, och bland våra medarbetare som bygger vår framgång. Det här sammanfattas i vår slogan Människorna främst sedan år 1882.

Här kan du ta del av vår företagsfamilj:

Loihdekoncernen

Loihde Advisorys systerbolag

Loihde Analytics
Loihde Factor
Loihde Trust

Loihde Advisory i Sverige

Vi har en lång historia i Sverige. En av våra första kunder som vi framgångsrikt har hjälpt genom åren och hjälper än idag är ett av Sveriges mest kända och ledande globala företag. Med en stark lokal närvaro och en solid kundbas i Sverige hjälper vi våra skandinaviska och internationella kunder från våra kontor i både Stockholm och Malmö.

Vi erbjuder hjälp inom alla våra kompetensområden i Sverige: data, teknik, digitala tjänster och operativ excellens.

Loihde Advisory står för erfarenhet och insikt när det kommer till solution design.

Vi är en grupp solution designers vars design ligger till grund för digitala tjänster världen runt. Vi är inte knutna till någon speciell teknologi eller leverantör vilket gör att vi alltid kan agera utifrån våra kunders bästa intresse.

Loihde Advisory i siffror

2007

Grundat

8 M€

omsättning under 2020

69

Experter

63

Net Promoter Score (-100–100)

Fråga mer!

Thomas Fleming, VD

Våra principer

Lösningsorienterade ikon

Lösningsorienterade

Vi är aktiva, självgående och framåtblickande experter som brinner för att lösa komplexa problem. Vi tror på holistiskt tankesätt och kontinuerligt lärande när vi hittar den bästa lösningen och teknologin åt våra kunder.

Vi lyssnar ikon

Vi lyssnar

Vi är genuint intresserade av de människor och områden som vi arbetar med. Genom att uppmuntra en aktiv dialog strävar vi hela tiden efter att uppnå äkta samarbeten. Vi lyssnar och tar in olika åsikter och idéer och uppsöker aktivt feedback på vårt arbete.

Integritet ikon

Integritet

Vi är öppna, ärliga och vågar ta även de svåra samtalen. Vi står för det vi säger och gör, tar ansvar och levererar det vi har lovat. Vi har också mod att erkänna när vi har fel.

Lojalitet ikon

Lojalitet

Vi är lojala mot varandra och våra kunder. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och värdesätter kontinuitet. Vi gör alltid det som är bäst för våra kunder.

Erfarenhet ikon

Erfarenhet

Vi tror att äkta expertis och visioner är något som uppnås genom erfarenhet. Vi är pragmatiska experter inom våra områden och jobbar alltid på att bli ännu bättre. Vi växer genom att lära av varandra, dela erfarenheter och konstant sträva efter mer kunskap.

Lönsamhet ikon

Lönsamhet

Vi är målinriktade och strävar efter att skapa konkret affärsnytta. Vi designar lösningar som främjar hållbar tillväxt och långsiktig lönsamhet. Genom att mäta resultat kan vi demonstrera det verkliga värdeskapandet.

Hur allt började

Tomi Bergman, Mikko Meriluoto och Mikko Mustakallio förenade sina krafter och kunskaper 2007. Efter flera år av samarbeten kring olika konsultprojekt hade de skaffat sig en gemensam syn på vilken slags hjälp storföretagen behövde med sina IT-projekt. De tog ett modigt beslut och grundade Talent Base som senare blev Loihde Advisory och en del av Loihdekoncernen.

Följ vår historia på vår tidslinje

En Solution Designers berättelse

Timo Karsisto

Under de senaste tio åren har Timo arbetat i en rad agila projekt. Han anser att den viktigaste aspekten av en solutions designers jobb är att designa hållbara lösningar som är tillräckligt lätta att implementera.

Läs mer

Läs mer om våra tjänster, kundcase och vilka vi är