En Solution Designers berättelse: Timo Karsisto

‹ Om oss

Under de senaste tio åren har Timo arbetat i en rad agila projekt. Han anser att den viktigaste aspekten av en solutions designers jobb är att designa hållbara lösningar som är tillräckligt lätta att implementera.


Intresset för datorer fanns där redan vid unga år och karriären inom IT tog fart på riktigt när han påbörjade sina studier vid Helsinki University of Technology (HUT). Han valde nätverksteknologi som huvidinrikting och rådgivning och samarbete som tillval. Timos talang och passion var tydliga redan då, och vid sidan av studierna arbeteda han med IT-underhåll och som konsult åt små företag.

Timo antogs sedan till IBMs traineeprogram för universitetsstuderande. Den första utmaningen han fick tilldelad var rollen som säkerhetsarkitekt i ett viktigt projekt. Timo stannade hos ”the Big Blue” i fem år, tills det var dags att prova något nytt – något mindre och mer flexibelt.

Så 2011 kom Timo till Loihde Advisory. Den största förändringen för honom var hans roll i relation till kunden. Loihde Advisorys värdeerbjudande är att alltid handla i våra kunders bästa intresse och Timo kände att jobbet som solution designer faktiskt ställde honom i kundernas skor.

Jag skulle vara särskilt taggad om jag fick designa en helt revolutionerande och banbrytande tjänst. Att få möjlighet att verkligen utmana mig själv.

Tios bakgrund bottnar i teknologi, med stort fokus på arkitektur. Övergången till solution design var därför rätt naturlig och okomplicerad, och hans tekniska expertis has visat sig vara en stor tillgång i hans nya roll. När han arbetade med arkitektur låg Timos fokus primärt på tekniska lösningar, medan solution design handlar mer om att nyttja en holistisk tillgång och att ta hänsyn till användarens upplevelse.

Solution designerns uppgift är att alltid tänka på helheten och att designa enkla och tillfredsställande lösningar. Enligt Timo är det enkla vackert, men det är inte alltid lätt att åstadkomma. Timo tycker att det är givande att se sina egna lösningar användas i praktiken. Han uppskattar även att ingen dag är den andra lik, och att han lär sig något nytt varje dag.

Hos Loihde Advisory har Timo jobbat med content management, e-handel, en rad digitala tjänster och metodrådgivning i roller som t.ex. agil coach, produktansvarig och solution designer.

Läs mer: Timos profil