Personuppgifts- och cookiepolicy

1. Introduktion

Vi har alla rätt till skydd av våra personliga uppgifter. Vi vill att du ska kunna känna dig säker på att vi alltid hanterar personlig data på ett lämpligt sätt och enbart till professionella syften. Personlig data är information med hjälp av vilken man kan identifiera en individ. Vi insamlar personlig data från användarna själva samt genom automatiserade, tekniska verktyg på vår hemsida. Vi insamlar också icke-personlig data, det vill säga detaljer om hur websidan används. Denna data kan inte användas till att identifiera individer.

Vid hantering av personlig data följer vi alltid dataskyddslagen , nationella och internationella förordningar samt de krav som har införts av den Europeiska Unionens General Data Protection Regulation (GDPR). På vår begäran får personlig data även hanteras av våra pålitliga samarbetspartners som tillsammans med oss designar och utvecklar vår websida och vår digitala kommunikation.

Sammanfattning

På denna sida hittar du information om hur vi hanterar din personliga data om du:

 • Prenumererar på vår blogg
 • Bett oss att kontakta dig
 • Skickat ett jobbansökan till oss
 • Anmält dig till ett av våra events
 • Köpt en tjänst av oss eller om du är en möjlig kund till oss
 • Besökt vår hemsida

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att ta reda på hur vi hanterar din personliga data, har vi samlat våra principer kring skydd av personliga uppgifter under dessa olika målgrupper. Om du vill kan du nu därför scrolla vidare till den del som är relevant för dig.

Om du inte hittar svar på dina frågor eller om det är något annat du undrar gällande vår dataskyddspolicy, kontakta oss gärna. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

2. Bloggprenumeranter

Du kan prenumerera på vår blogg och få den skickad till din email genom att fylla i formuläret på vår hemsida.

Från bloggprenumeranter samlar vi in och sparar vi enbart deras emailadresser. Emailadressen kommer inte att användas till annat än att skicka ut blogginlägg. Den rättsliga grunden för hantering av denna personliga data är samtycke (att prenumerera på bloggen) förenlig med dataskyddsförordningen, samt vårt önskan om att kunna kontakta våra nuvarande och potentiella kunder.

Vi sparar din emailadress tills du säger upp prenumerationen av våra blogginlägg. Du kan säga upp prenumerationen av våra blogginlägg när som helst med hjälp av länken i våra emails.

Du har rätt till tillgång till, och att få se en kopia av din personliga data, samt rätt att begära ändringar i, tillägg till eller radering av all personlig information som är felaktig, onödig, olämplig eller förlegad i förhållande till det syfte den insamlades. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

Vi skickar ut våra blogginlägg via en ansedd, internationell webtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Tjänsteleverantören som vi använder oss av är medlem av det EU-godkända Privacy Shield-programmet, vilket innebär att de är förpliktigade att följa EUs dataskyddsförordning rörande hantering av personlig data.

Vi lämnar inte ut din emailadress till tredje part.

3. Om du har skickat en kontaktförfrågan till oss

Du kan skicka en kontaktförfrågan till oss genom att fylla i formuläret på vår hemsida, eller via telefon eller email.

Från dessa förfrågningar sparar vi förnamn, efternamn och emailadress. Vi sparar även namnet på den organisation som du arbetar för, om du har angett dess namn, och allt innehåll i det meddelande du har skrivit. Vi använder denna data för att hantera din kontaktförfrågning och sparar den i vårt kundregister, så att vi kan återvända till den ifall det skulle vara nödvändigt.

Vi sparar denna data så länge som det är nödvändigt. Vi går igenom vårt kundregister varje år och raderar all förlegad eller onödig information. Förutom att hantera kontaktförfrågningarna, används dina kontaktuppgifter också i andra kundkommunikation- och marknadsföringssyften. Denna kommunikation kan inkludera inbjudningar till våra events och kurser, olika slags expertinnehåll samt kommunikation om våra tjänster. Vi skickar ut marknadskommunikation ungefär en gång i månaden och enbart om ämnen som vi tror att du finner användbara och interessanta.

Förenligt med dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden för att skicka ut marknadskommunikation och att hantera personlig data vårt legitima intresse för att kontaka våra nuvarande och potentiella kunder. Du har dock rätt att när som helst förbjuda användandet av din data i markandsföringssyften – kontakta oss om så är fallet. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

Du har rätt till tillgång till, och att få se en kopia av din personliga data, samt rätt att begära ändringar i, tillägg till eller radering av all personlig information som är felaktig, onödig, olämplig eller förlegad i förhållande till det syfte den insamlades. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

Vi skickar ut vår marknadskommunikation via en ansedd, internationell webtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Tjänsteleverantören som vi använder oss av är medlem av det EU-godkända Privacy Shield-programmet, vilket innebär att de är förpliktigade att följa EUs dataskyddsförordning rörande hantering av personlig data.

Vi lämnar inte ut din data till tredje part.

4. Om du har skickat en jobbansökan till oss

För att söka jobb hos oss kan du använda formuläret på vår hemsida eller skicka ett email till oss.

Från jobbansökare insamlar vi namn, kontaktuppgifter, det meddelande de skrivit i formuläret eller emailet, samt den ansökan och dett CV som de bifogar. Förenligt med datatskyddsförordningen är den rättsliga grunden för att insamla och hantera personlig data samtycke (att skicka in en jobbansökan). Vi hanterar denna data enbart i rekryteringssyfte och datan kommer enbart att hanteras av dem som är involverade i rekryteringsprocessen. På vår begäran kan personlig data även hanteras av pålitliga samarbetspartners som tar del av rekryteringsprocessen, såsom headhunters eller andra företag som erbjuder rekryteringstjänster.

Vi sparar denna data i två år. Du har rätt att när som helst förbjuda användandet av din data och du har rätt till tillgång till, och att få se en kopia av din personliga data. Du har också rätt att begära ändringar i, tillägg till eller radering av all personlig information som är felaktig, onödig, olämplig eller förlegad i förhållande till det syfte den insamlades. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

I vår rekryteringsprocess hanteras personlig data med hjälp av en ansedd, internationell webtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Tjänsteleverantören som vi använder oss av är medlem av det EU-godkända Privacy Shield-programmet, vilket innebär att de är förpliktigade att följa EUs dataskyddsförordning rörande hantering av personlig data.

Vi lämnar inte ut din data till tredje part.

5. Om du har anmält dig till ett event

Vi insamlar eventanmälningar via formuläret på vår hemsida, via telefon eller email.

Vi kommer att spara ditt namn, emailadress och telefonnummer i vårt kundregister, så att vi kan skicka information om eventet till dig. Vi sparar denna data så länge som det är nödvändigt. Vi går igenom vårt kundregister varje år och raderar all förlegad eller onödig information.

Förutom eventkommunikation, används dina kontaktuppgiger också i andra kundkommunikation- och marknadsföringssyften. Denna kommunikation kan inkludera inbjudningar till våra events och kurser, olika slags expertinnehåll samt kommunikation om våra tjänster. Vi skickar ut marknadskommunikation ungefär en gång i månaden och enbart om ämnen som vi tror att du finner användbara och interessanta.

Förenligt med dataskyddsförordningen, är den rättsliga grunden för att skicka ut sådan kommunikation och att hantera personlig data, vårt legitima intresse för att kontaka våra nuvarande och potentiella kunder. Du har dock rätt att när som helst förbjuda användandet av din data i markandsföringssyften – kontakta oss om så är fallet. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

Du har rätt till tillgång till, och att få se en kopia av din personliga data. Du har också rätt att begära ändringar i, tillägg till eller radering av all personlig information som är felaktig, onödig, olämplig eller förlegad i förhållande till det syfte den insamlades. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

Vi skickar ut vår marknadskommunikation via en ansedd, internationell webtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Tjänsteleverantören som vi använder oss av är medlem av det EU-godkända Privacy Shield-programmet, vilket innebär att de är förpliktigade att följa EUs dataskyddsförordning rörande hantering av personlig data.

Vi lämnar inte ut din data till tredje part.

6. Nuvarande samt potentiella kunder

Vi kontaktar våra kunder via telefon och email. Vi skickar ut marknadskommunikation ungefär en gång i månaden och enbart om ämnen som vi tror att våra kunder finner användbara och intressanta. Denna kommunikation kan inkludera inbjudningar till våra events och kurser, olika slags expertinnehåll samt kommunikation om våra tjänster. Förenligt med dataskyddsförordningen, är den rättsliga grunden för att skicka ut sådan kommunikation och att hantera personlig data, vårt legitima intresse för att kontaka våra nuvarande och potentiella kunder. Du har dock rätt att när som helst förbjuda användandet av din data i marknadsföringssyften – kontakta oss om så är fallet. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

Du har rätt till tillgång till, och att få se en kopia av din personliga data. Du har också rätt att begära ändringar i, tillägg till eller radering av all personlig information som är felaktig, onödig, olämplig eller förlegad i förhållande till det syfte den insamlades. Du finner vår kontaktinformation i avsnitt 11.

Vi skickar ut vår marknadskommunikation via en ansedd, internationell webtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Tjänsteleverantören som vi använder oss av är medlem av det EU-godkända Privacy Shield-programmet, vilket innebär att de är förpliktigade att följa EUs dataskyddsförordning rörande hantering av personlig data.

Vi lämnar inte ut din data till tredje part.

7. Onlinebesökare

På vår hemsida använder vi oss av analysverktyg och system från tredje part, såsom Google Analytics. Med hjälp av dem utvecklar vi användarupplevelsen på vår hemsida.

Vi insamlar följande data om våra hemsidebesökare och deras besök:

 • IP-adress och det land som den använda enheten befinner sig i
 • Användarens surfande och handlingar på sidan, såsom visade sidor och innehåll samt tidpunkt och längd för besöket
 • Unika identifikationsnummer på den använda enheten
 • Detaljer, typ av operativsystem och mjukvaruversion på den använda enheten
 • Typ och språkinställningar på den använda webbläsaren
 • Sida som ledde besökaren till Loihde Advisorys websida, samt dess server och nätverks-ID
 • Sida som besökaren går till från Loihde Advisory websida, samt dess server och nätverks-ID

8. Cookies och andra spårningsverktyg

På vår hemsida använder vi våra egna och tredjepartscookies, webb-beacons, scripts och andra motsvarande tekniska IDs och tekniker för att identifiera använda enheter, bevaka och analysera användingen av vår websida och för dess vidareutveckling.

En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar automatiskt på din enhet. Cookies innehåller vanligtvis ett anonymt, unikt ID som kan användas för att känna igen individuella besökare på en websida. Vi får utlämna data insamlad via cookies till tredje part.

Utöver detta insamlar vi data på effektiviteten av vår emailmarknadsföring, såsom hur många som öppnar ett email, hur lång tid de lägger på att läsa det, samt antalet annonsvisningar.

Tredjepartscookies

Vi använder också tredjepartscookies och tekniska verktyg på vår hemsida för att insamla information, såsom data på webtraffik (Google Analytics). För dessa tredjepartscookies gäller deras respektive villkor och dataskyddspolicies och vi ansvarar ej för den datainsamling och datahantering som dessa parter utövar.

Radera och blockera cookies

Du kan radera eller blockera cookies och andra spårningsverktyg i inställningarna i din webbläsare eller enhet.

Genom att regulbundet radera dina cookies kan du ändra det ID på vilket din användarprofil baseras. Att radera cookies kommer dock inte att förhindra datainssamling helt.

Om du önskar att blockera cookies från att installeras på din enhet, kan du innan eller medan du besöker en websida anpassa dina inställningar så att de avfärdar cookies (så kallas inkognito eller privat webbläsarinställning).

9. Skydd av personlig data

Vi skyddar data med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska mått. Vi garanterar våra systems förmåga och möjligheten att återställa data.

Vi underhåller våra register med hjälp av ändamålsenligt skyddade servers och tjänster. Med hjälp av säkerhetsåtgärder såsom accesshantering, accesskontroll, brandvänggar och lösenordsskydd begränsar vi tillgången till sparad data till enbart de anställda och tjänsteleverantörer med vilka vi har en kontraktsenlig relation.

Förentligt med tillämplig lagstiftning rapporteras möjliga säkerhetsöverträdelser direkt till myndigheter eller användare.

10. Ändringar i vår policy rörande personuppgifter och cookies

Vi utvecklar regelbundet vår hemsida, våra system och vå kundkommunikation och uppdaterar denna policy så att den överensstmmer med den aktuella datahanteringssituationen. Ändringar kan också bli aktuella på grund av ändringar i dataskyddslagen. Du finner alltid en uppdaterad policy om personuppgifter och cookies på denna sida.

11. Datacontroller och kontaktinformation

Namnet på personuppgiftsansvarig: Loihde Advisory Oy (Business ID: 2157464-4).

Om du har några frågor gällande personuppgiftsskydd, kontakta oss via:

Loihde Advisory Oy
Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

privacy@loihdeadvisory.com
www.loihdeadvisory.fi