Loihde Advisorys personuppgifts- och cookiepolicy

1. Introduktion

Vi har alla rätt till skydd av våra personliga uppgifter. Vi vill att du ska kunna lita på att vi hanterar personuppgifter på ett lämpligt sätt i all vår verksamhet, och enbart till den del det är nödvändigt för våra professionella syften. Personuppgifter är information med hjälp av vilken det går att identifiera en individ. Vi samlar in personuppgifter från användarna själva samt genom automatiserade, tekniska verktyg på vår webbplats. Vi samlar också in data som inte är personliga, det vill säga uppgifter om hur webbplatsen används, som inte kan användas till att identifiera individer.

Vid hantering av personuppgifter följer vi alltid svensk dataskyddslagstiftning, nationella och internationella bestämmelser samt de krav som har införts av den Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR). På vår begäran kan personuppgifter också hanteras av våra pålitliga samarbetspartner som tillsammans med oss designar och utvecklar vår webbplats och vår digitala kommunikation.

Sammanfattning

På denna sida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du:

 • prenumererar på vår blogg,
 • har bett oss att kontakta dig,
 • har skickat en jobbansökan till oss,
 • har anmält dig till ett av våra event,
 • har köpt en experttjänst av oss eller är en potentiell kund till oss eller
 • har besökt vår webbplats.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att ta reda på hur vi hanterar dina personuppgifter så har vi delat in vår policy om skydd av personuppgifter enligt målgrupperna ovan. Om du vill kan du nu därför skrolla vidare till den del som är relevant för dig.

Om du inte hittar svar på dina frågor eller om det är något annat du undrar gällande vår personuppgiftspolicy, kontakta oss gärna. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

2. Om du är bloggprenumerant

Du kan prenumerera på vår blogg och få nya blogginlägg skickade till din e-post genom att fylla i ett formulär på vår webbplats.

Av bloggprenumeranter samlar vi in och sparar enbart deras e-postadress. E-postadressen används inte till annat än att skicka ut blogginlägg. I enlighet med dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden för hanteringen av dessa personuppgifter samtycke (att prenumerera på bloggen) samt vårt legitima intresse att kontakta våra företagskunder eller potentiella kunder.

Vi sparar din e-postadress tills du säger upp prenumerationen på våra blogginlägg. Du kan säga upp prenumerationen på våra blogginlägg när som helst via länken i våra e-postmeddelanden.

Du har rätt att kontrollera uppgifter om dig själv. Du kan begära ändringar i, tillägg till eller radering av dina uppgifter, om dessa är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller förlegade i förhållande till syftet att hantera personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Vi skickar ut våra blogginlägg via en ansedd, internationell webbtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Då personuppgifterna flyttas utanför EU-området ser vi till att nivån på skyddet av dessa är tillräcklig genom att avtala med tjänsteleverantören om konfidentialiteten hos och hanteringen av personuppgifterna på ett sådant sätt som lagstiftningen kräver.

Tjänsteleverantören som hanterar personuppgifter har förbundit sig att använda modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och att följa EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter.

Vi lämnar inte ut din e-postadress till tredje part utanför Loihdekoncernen.

3. Om du har skickat en kontaktförfrågan till oss

Du kan skicka en kontaktförfrågan till oss via ett formulär på vår webbplats, via telefon eller via e-post.

Vid kontaktförfrågningar sparar vi förnamn, efternamn och e-postadress. Vi sparar också namnet på den organisation som du arbetar för, om du har angett dess namn, och allt innehåll i det meddelande du har skrivit. Vi använder dessa uppgifter för att hantera din kontaktförfrågan och sparar dem i vårt kundregister så att vi kan återvända till dem ifall det skulle vara nödvändigt.

Vi sparar dessa uppgifter tills vidare. Vi går igenom vårt kundregister varje år och raderar all förlegad och onödig information. Förutom för att hantera kontaktförfrågningar så används dina kontaktuppgifter också för annan kundkommunikation och marknadsföring. Denna kommunikation kan inkludera inbjudningar till våra event och kurser, olika slags expertinnehåll samt kommunikation om våra tjänster. Vi skickar ut marknadskommunikation ungefär en gång i månaden och enbart om ämnen som vi tror att du finner användbara och intressanta.

I enlighet med dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden för att skicka ut marknadskommunikation och hantera personuppgifter vårt legitima intresse att kontakta våra företagskunder eller potentiella kunder. Du har dock rätt att när som helst förbjuda användandet av dina personuppgifter i marknadsföringssyften ‒ kontakta oss om så är fallet. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Du har rätt att kontrollera uppgifter om dig själv. Du kan begära ändringar i, tillägg till eller radering av dina uppgifter, om dessa är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller förlegade i förhållande till syftet att hantera personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Vi skickar ut vår marknadskommunikation via en ansedd, internationell webbtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Då personuppgifterna flyttas utanför EU-området ser vi till att nivån på skyddet av dessa är tillräcklig genom att avtala med tjänsteleverantören om konfidentialiteten hos och hanteringen av personuppgifterna på ett sådant sätt som lagstiftningen kräver. Tjänsteleverantören som hanterar personuppgifter har förbundit sig att använda modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och att följa EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför Loihdekoncernen.

4. Om du har skickat en jobbansökan till oss eller blir headhuntad

För att söka jobb hos oss kan du använda ett formulär på vår webbplats eller skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi använder också offentlig information för att identifiera potentiella nya medarbetare som vi själva kan kontakta (så kallad headhunting).

Av personer som söker jobb samlar vi in namn, kontaktuppgifter, det meddelande de skrivit via formuläret eller e-posten samt den ansökan och det CV som de bifogat. I enlighet med dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden för att samla in och hantera personuppgifter samtycke (att skicka in en jobbansökan). Vi hanterar dessa uppgifter enbart i rekryteringssyfte och uppgifterna hanteras enbart av dem som är involverade i rekryteringsprocessen. På vår begäran kan personuppgifter också hanteras av pålitliga samarbetspartner som tar del av rekryteringsprocessen, som headhunters eller andra företag som erbjuder rekryteringstjänster.

Vid headhunting sparar vi kandidaternas namn, kontaktuppgifter, uppgifter om karriär och utbildning samt uppgifter om eventuella professionella intressen. I enlighet med dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden för att samla in och hantera personuppgifter legitimt intresse.

Vi sparar dessa uppgifter i 1,5 år. Du kan när som helst förbjuda användandet av dina personuppgifter genom att kontakta oss. Du har också rätt att kontrollera uppgifter om dig själv. Du kan begära ändringar i, tillägg till eller radering av dina uppgifter, om dessa är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller förlegade i förhållande till syftet att hantera personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Vi hanterar personuppgifter i vår rekryteringsprocess med hjälp av en ansedd, internationell webbtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Då personuppgifterna flyttas utanför EU-området ser vi till att nivån på skyddet av dessa är tillräcklig genom att avtala med tjänsteleverantören om konfidentialiteten hos och hanteringen av personuppgifterna på ett sådant sätt som lagstiftningen kräver.

Tjänsteleverantören som hanterar personuppgifter har förbundit sig att använda modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och att följa EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför Loihdekoncernen.

5. Om du har anmält dig till ett event

Vi samlar in eventanmälningar via ett formulär på vår webbplats, via telefon eller via e-post.

Vi sparar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i vårt kundregister så att vi kan skicka information om eventet till dig. Vi sparar dessa uppgifter tills vidare. Vi går igenom vårt kundregister varje år och raderar all förlegad och onödig information.

Förutom för eventkommunikation så används dina kontaktuppgifter också för annan kundkommunikation och marknadsföring. Denna kommunikation kan inkludera inbjudningar till våra event och kurser, olika slags expertinnehåll samt kommunikation om våra tjänster. Vi skickar ut marknadskommunikation ungefär en gång i månaden och enbart om ämnen som vi tror att du finner användbara och intressanta. I enlighet med dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden för att skicka ut sådan kommunikation och hantera personuppgifter vårt legitima intresse att kontakta våra företagskunder eller potentiella kunder. Du har dock rätt att när som helst förbjuda användandet av dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyften ‒ kontakta oss om så är fallet. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Du har rätt att kontrollera uppgifter om dig själv. Du kan begära ändringar i, tillägg till eller radering av dina uppgifter, om dessa är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller förlegade i förhållande till syftet att hantera personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Vi skickar ut vår marknadskommunikation via en ansedd, internationell webbtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Då personuppgifterna flyttas utanför EU-området ser vi till att nivån på skyddet av dessa är tillräcklig genom att avtala med tjänsteleverantören om konfidentialiteten hos och hanteringen av personuppgifterna på ett sådant sätt som lagstiftningen kräver. Tjänsteleverantören som hanterar personuppgifter har förbundit sig att använda modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och att följa EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför Loihdekoncernen.

6. Om du är nuvarande kund eller potentiell kund

Vi samlar in och hanterar våra kunders och potentiella kunders uppgifter för att kunna erbjuda kundservice av hög kvalitet och dela aktuell information om våra tjänster. Ur vår synvinkel är det viktigt att inom företagen och organisationerna hitta de rätta personerna som är intresserade av våra tjänster. Vi har en aktiv mediebevakning och använder uppgifter som vi erhållit eller köpt från tredje part för att utöka vårt kundregister. I det här sammanhanget kräver vi att den tredje parten har försäkrat sig om att insamlingen och delningen av uppgifterna är tillåten.

Vi hanterar personuppgifter i frågor som gäller att sköta kundrelationer, som kundservice, försäljning, avtalshantering, fakturering, marknadsföring och kommunikation.
Personuppgifterna som hanteras är uppgifter om personerna som köper våra experttjänster och som deltar i produktionen av tjänsterna, som namn, ställning i organisationen, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar enbart sådana uppgifter som är nödvändiga ur kundservice- och marknadsföringssynpunkt, och vi sparar dem tills vidare. Vi går igenom vårt kundregister varje år och raderar all förlegad och onödig information.

Vi kontaktar våra kunder via telefon eller e-post. Vi skickar ut marknadskommunikation ungefär en gång i månaden och enbart om ämnen som vi tror att du finner användbara och intressanta. Denna kommunikation kan inkludera inbjudningar till våra event och kurser, olika slags expertinnehåll samt kommunikation om våra tjänster. I enlighet med dataskyddsförordningen är den rättsliga grunden för att skicka ut sådan kommunikation och att hantera personuppgifter vårt legitima intresse att kontakta våra företagskunder eller potentiella kunder. Du har dock rätt att när som helst förbjuda användandet av dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyften ‒ kontakta oss om så är fallet. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Du har rätt att kontrollera uppgifter om dig själv. Du kan begära ändringar i, tillägg till eller radering av dina uppgifter, om dessa är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller förlegade i förhållande till syftet att hantera personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 11.

Vi skickar ut vår marknadskommunikation via en ansedd, internationell webbtjänst vars tjänsteleverantör är baserad i USA. Då personuppgifterna flyttas utanför EU-området ser vi till att nivån på skyddet av dessa är tillräcklig genom att avtala med tjänsteleverantören om konfidentialiteten hos och hanteringen av personuppgifterna på ett sådant sätt som lagstiftningen kräver. Tjänsteleverantören som hanterar personuppgifter har förbundit sig att använda modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och att följa EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utanför Loihdekoncernen.

7. Om du besöker oss online

På vår webbplats använder vi oss av analysverktyg och system från tredje part, som Google Analytics. Med hjälp av dessa utvecklar vi användarupplevelsen på vår webbplats.

Vi samlar in följande uppgifter om personer som besöker vår webbplats och deras besök:

 • enhetens IP-adress och det land som den använda enheten befinner sig i,
 • användarens surfande och handlingar på sajten, som visade sidor och visat innehåll inklusive tidpunkt och längd för besöket,
 • den använda enhetens unika ID,
 • den använda enhetens uppgifter, typ av operativsystem och mjukvaruversion,
 • typ av webbläsare som använts och dess språkinställningar,
 • sajt som besökaren kommer från till Loihde Advisorys webbplats, dess server och domännamn,
 • sajt som besökaren går till från Loihde Advisorys webbplats, dess server och domännamn,

8. Cookies och andra spårningsverktyg

Cookies och andra spårningsverktyg

På vår webbplats använder vi våra egna och tredje parters cookies, webbsignaler (s.k. web beacons), skript och andra motsvarande tekniska identifierare och tekniker för att identifiera använda enheter, bevaka och analysera användningen av webbplatsen och vidareutveckla webbplatsen. Vi behöver ditt samtycke för användningen av alla slags cookies.

En cookie, eller kaka, är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Cookies innehåller vanligtvis ett anonymt, unikt ID som kan användas för att känna igen individuella besökare på en webbplats. Vi får utlämna data insamlad via cookies till tredje part.

Utöver detta samlar vi in data om effektiviteten av vår e-postmarknadsföring, som hur många som öppnar ett e-postmeddelande, hur lång tid de lägger på att läsa det och antalet visningar.

Tredjepartscookies

Vi använder också tredjepartscookies och tekniska verktyg från tredje parter på vår webbplats för att samla in information, som data om webbtrafik (Google Analytics). För dessa tjänster från tredje part gäller deras respektive användarvillkor och personuppgiftspolicyer och vi ansvarar inte för den datainsamling och datahantering som dessa parter utövar.
Radera och blockera cookies

Radera och blockera cookies

9. Skydd av personuppgifter

Vi skyddar personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi garanterar våra systems förmåga och möjligheten att återställa personuppgifter.

Vi upprätthåller våra register med hjälp av ändamålsenligt skyddade servrar och tjänster. Till dessa säkerhetsåtgärder hör bland annat åtkomsthantering, åtkomstkontroll, brandväggar och lösenordsskydd, genom vilka vi begränsar tillgången till sparade data till enbart våra anställda och tjänsteleverantörer med vilka vi har en kontraktsenlig relation.

I enlighet med tillämplig lagstiftning rapporteras möjliga säkerhetsöverträdelser direkt till myndigheter eller användare.

10. Ändringar i vår personuppgift- och cookiepolicy

Vi utvecklar regelbundet vår webbplats, våra system och vår kundkommunikation och uppdaterar denna policy så att den överensstämmer med den aktuella situationen när det gäller hantering av personuppgifter. Ändringar kan också bli aktuella på grund av ändringar i lagstiftning gällande dataskydd. Du finner alltid en uppdaterad personuppgifts- och cookiepolicy på denna sida.

11. Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Namnet på den personuppgiftsansvariga: Loihde Advisory AB (organisationsnummer: 556996-1625).

Om du har några frågor gällande personuppgiftsskydd, kontakta oss via:

Loihde Advisory AB
Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm, Sweden

privacy@loihdeadvisory.com
www.loihdeadvisory.fi