Projektledning

”Det är en bra idé att dra nytta av en extern projektledare för att säkerställa fullt fokus på projektimplementering eller för att utnyttja vår tidigare erfarenhet av liknande projekt.”

– Thomas Fleming, CEO

Har du ett projekt som behöver slutföras? Vi hjälper dig

Bra projektledning ökar sannolikheten för framgångsrikt projektarbete och säkerställer att organisationen får ut det bästa av projektet. Det är en bra idé att dra nytta av en extern projektledare för att säkerställa fullt fokus på projektimplementering eller för att utnyttja vår tidigare erfarenhet av liknande projekt.

Vi verkar i alla skeden av projektet, projektplanering, upphandling och leverantörsval, projektimplementering, idrifttagning och förändringsledning.

Erfarenhet

Vi har lett genom ett antal olika projekt, från ERP-projekt till implementering av dataplattformar. Exempel är datahantering och masterdataprojekt, ERP-distribution och förnyelser, CRM-systemimplementering, webbplatsförnyelse, implementering av dataplattform, IT-förändringar i förvärvssituationer, programutvecklingsprojekt.

Vår erfarenhet omfattar ett brett spektrum av branscher. Vi är verksamma bl.a. inom tjänstesektorn, bank och försäkring, detaljhandel och grossist samt inom tillverkningsindustrin. Vår utgångspunkt för genomförandet av projekt är att säkerställa affärsfördelar, inte bara det tekniska genomförandet av projektet. Dessutom tar vi hänsyn till utvecklingen av affärsprocesser och verksamhetsmodell samt relaterad förändringsledning.

Projekt ♥ Agil

Vi använder bästa praxis som är bekant från Agila metoder. Det innebär kontinuerlig prioritering så att de saker som ger mest värde prioriteras först. Det innebär också att förbereda sig för förändringar under projektets gång och vi identifierar vilka frågor som är mest relevanta. Dessutom innebär det människors inkludering, bra daglig kommunikation, öppen kommunikation av planer och situationsbild och eventuellt flera distributioner.

Förutom att genomföra projekt bedriver vi även projektverksamhet och portföljförvaltningsverksamhet. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat effektivare projektmodeller, hjälpt till att kombinera projektverksamhet och Agila verksamhetsmodeller och utvecklat en smidig portföljförvaltning.

Våra tjänster:

  • Projektledning
  • Förändringshantering och förändringsledning
  • Ledning och utveckling av PMO
  • Portföljförvaltning och utveckling
  • Utveckling och underlättande av Agil projektverksamhet

Kontakta oss, så skräddarsyr vi ett servicepaket som passar behoven i din organisation.

Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO