Referenser

Utvecklingen av en effektiv och agil projektmodell

  • Digitalisering
  • Lean agile

Utmaningen

Hos det finländska spelbolaget Veikkaus arbetar man kontinuerligt med produktutveckling och innovation. Innan de utvecklade den nya projektmodellen lade man dock ner mycket tid och pengar på att utveckla idéer utan att ha definierat deras potentiella användningsområde. Det innebar att man riskerade att satsa resurser på fel idéer medan man missade dem med faktiskt potential. I det här projektet ville Veikkaus utveckla en modell där man tidigt i processen kunde identifiera de hållbara idéerna och där man lade vikt vid en agil utveckling. Veikkaus ville också plocka hem den outsourcade utvecklingen av deras spelsystem.

För att skapa en ny projektmodell behövde de ta in hjälp av experter med bred erfarenhet och know-how om metodutveckling. Därför valde Veikkaus att ta hjälp av Loihde Advisory. Å ena sidan ville de utveckla agila metoder och å andra sidan kombinera dem med traditionella projektmodeller för att effektivt och kontrollerat kunna genomföra projekt.

Lösningen

När den nya projektmodellen skulle utvecklas drog Veikkaus nytta av den erfarenhet och de observationer som Loihde Advisorys experter hade inhämtat gällande Veikkaus sätt att arbeta med och i projekt. Genom att diskutera och agera bollplank åt varandra började de arbeta på en ny operativ modell. Samtidigt identifierades den kompetens och de roller som var nödvändiga internt. Loihde Advisorys experter hjälpte Veikkaus att avgöra vilka element i agil utveckling de skulle använda sig av och att tydliggöra deras mål. Det resulterade i att de tidigt i produktutvecklingsprocessen nyttjade den operativa så kallade CAPO®-modellen. Med hjälp av denna modell kunde Veikkaus analysera koncept, arkitektur och den operativa modellen var för sig och som en helhet. Tack vare det nya arbetssättet blev det möjligt att lätt väga in idéer som en del av utvärderingen av business caset. Veikkaus beslutade också att förstärka det interna produktutvecklingsteamet med nya medarbetare och roller.

”“Nu är vi mycket bättre på att avgöra om ett koncept är gångbart, hur det passar in i vår arkitektur och om det är något som kan bli en prototyp. Med hjälp av processen kan vi nu också på ett tidigt stadie se hur en ny idé och förändring kommer att påverka vår tekniska miljö,” säger Reni Waegelein, CIO hos Veikkaus.

I den nya operativa modellen tar man en närmare titt på en idé när det beslutas att den ska vidare från prototyp till faktisk produktuveckling. Konceptet, arkitekturen, prototypen och specifikationer gällande den operativa modellen arbetas fram på ett sätt som gör det möjligt att avancera till teknisk implementering. På så vis får de en bra bild av hur lösningen kommer att påverka företagets tekniska lösningar och affärsprocesser.

Resultat

One of the biggest benefits of this joint project is that now they find it easier to discuss different types of ideas and assess where to target their development efforts. They are now able to immediately target resources at the ideas that will generate the biggest business benefits. Moreover, the viability of ideas and concepts has improved.

En av de största fördelarna med det här gemensamma projektet är att det har blivit lättare att diskutera olika sorters idéer och avgöra hur man ska fördela utvecklingsresurser. De kan nu snabbt sätta in resurser på de idéer som kommer att generera den största nyttan. Dessutom har idéerna blivit mer gångbara och koncepterna bättre.

“Det var helt klart värt att samarbeta med Loihde Advisory. Tack vare deras gedigna erfarenhet av metodutveckling pushade de oss hela tiden i rätt riktning. De kunde också gå in och opartiskt värdera verktyg, vilket var mycket värdefullt för oss,” säger Reni belåtet.