Referenser

Content management reform

  • Content Management
  • Digitalisering

Utmaningen

MTV.fi är en av Finlands populäraste webbtjänster med över två miljoner besökare varje vecka. Tjänsten erbjuder ett brett utbud av innehåll från nyheter till recept. Innehållet produceras av en stor grupp av MTV:s interna och externa personal. MTV är i behov av att reformera den centrala plattformen för sin webbtjänst. Målsättningen är att flytta webbplatsen och innehållet från det gamla content management systemet till en ny plattform och skapa en stabil grund som kan vidareutvecklas.

Centrala krav för den nya plattformen:

1. Stöd för innehållshantering och redaktionsarbete.

2. Effektiv multichannel publicering som gör det enkelt att etablera nya publiceringskanaler.

3. Enkel integrering av videoinnehåll från interna och externa källor och inkorporering i andra innehållstyper.

4. Enkel och flexibel tillämpning av externa innehållskällor.

5. Publicering av innehåll för externa användare, t.ex. nyhetsapplikationer.

6. Förenkling och effektivisering för uppbyggnad av webbplats.

7. Stöd för annonsbaserad intäktsgenerering.

På grund av att det produceras så stora mängder innehåll dygnet runt, genom hela året, är det av största vikt att det är smidigt och enkelt att använda verktygen.

Lösningen

MTV hade valt ut Coremedia som sitt nya webbinnehållssystem (WCM). Ett projektteam från Loihde Advisory och Nitor Creation ansvarade för att leda och implementera en lösning som skulle uppfylla affärsverksamhetens krav.

I projektet implementerades nästa generations plattform för content management som effektiviserar innehållshantering och innehållsdelning på webbplatsen. I projektet ingick insamling av krav, beskrivning av användarroller och metoder samt utformning och implementering av systemarkitekturen och den bakomliggande tekniska infrastrukturen. Dessutom designades och implementerades en innehållsmigrering från det gamla systemet till det nya en innehållshelhet i taget.

Den första innehållshelheten för produktionsanvändning (studio55.fi) och den nya tekniska plattformen lanserades i augusti 2013. Nästa helhet (mtv.fi/uutiset) lanserades 4.11.2013 som en del av MTV:s historiskt sett stora varumärkesreform.

Den implementerade plattformen för content management integreras i MTV:s andra system som till exempel hanterar videor och livesändningar. Dessutom har systemet integrerats med befintliga mobiltjänster och bakgrundssystem som stöttar webbplatsen.

Loihde Advisory och Nitor Creations ansvarade för att leverera en heltäckande lösning. Projektteamet arbetade enligt verksamhetsmodellen Pragmatic Agile® och den understödjande CAPO®-modellen*.

Lösningen har implementerats med JavaEE-teknik. Innehållshanteringens funktionalitet bygger på Coremedia CMS 7. Applikationens centrala ramverk är Spring Framework och andra allmänt tillämpade tekniker är HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript och JSP. Vid implementeringen utnyttjas en HAML/SASS-baserad prototyp. Med hjälp av den beskrivs kraven för användargränssnittet i HTML som kan tillämpas direkt och på så sätt förkortas tiden från krav till färdig implementering.

Resultat

Projektets första skede där vi publicerade tjänsten studio55.fi samt en ny teknisk plattform blev klart inom schemalagd tid och inom budget i augusti 2013. Nästa målsättning var att flytta nyhetstjänsten till en ny plattform. På grund av MTV:s varumärkesreform fick arbetet en fast tidsplan. Även det skedet färdigställdes inom överenskommen tidtabell och budget.

Implementeringen av den nya plattformen skedde friktionsfritt. Dagen efter publicering av nyhetsdelen korrigerades två mindre fel och identifierades ett ändringsbehov som implementerades dagen därpå. Nyhetsredaktionens innehållsproducenter fick utbildning i verktyget före publicering. På grund av utbildning och process- samt verktygsoptimering har slutanvändarnas behov av support efter införandet varit minimalt.

Vidareutveckling av plattformen och webbtjänsterna går väsentligt snabbare och lättare. Webbplatsens uppbyggnad är baserad på förnybara och konfigurerbara komponenter. Därför fungerar redigering av sidans layout helt utan kodning.

*) CAPO®-modellen för agil utveckling från Loihde Advisory och utvecklingsmodellen Pragmatic Agile® från Nitor Creations är kompatibla, baserade på bästa praxis och arbetsmetoder som expanderar agil utveckling.