Referenser

MDM för produktinformation

  • Datahantering och kvalitet

Utmaning

Funktionell effektivitet och snabbare marknadslansering av produkter är viktigt för företag i alla storlekar. Att skapa nya produkter och uppdatera produktinformation i olika system kräver ofta flera manuella skeden. De är krävande och har risk för stor felmarginal. Produktleverantörerna erbjuder information om sina produkter i olika format och standardisering och överföring av uppgifterna till företagets egna system är besvärligt.

Kunden har flera informationssystem med produktinformation. Affärssystemet, webbutiken och kassasystemet behöver alla samma grunduppgifter om produkten. Grunduppgifterna måste vara likformiga i alla systemen och uppgifterna måste gå att hämta samtidigt i alla. Tidigare har produktinformationen skapats manuellt i varje enskilt system. Funster och Lamina Import representerar otaliga produktmärken, bl.a. de främsta snowboardvarumärkena. Produktleverantörerna levererar information om säsongens produkturval elektroniskt, oftast i Excelformat. Det kan förekomma upp till 100 000 olika säsongsbundna produkter. De befintliga systemen bearbetar produkterna på olika sätt. Till exempel hantering av storleksurval varierar efter system.

Lösning

Vi implementerade en Master Data-lösning med produktinformation hos kunden genom att utnyttja Talends MDM- och dataintegreringsverktyg för öppen källkod. Hanteringsprocessen för produktinformation reformerades totalt. Nu infogas produkterna på ett standardiserat sätt i produktmallen och distribueras till de system som behöver uppgifterna. Arbetet med lösningsdesign bestod av följande delområden:

Strategi: Uppskatta business case, skapa projektplan och arkitekturdesign av det övre skiktet.

Processplanering: Skapa uppgifter och beskriva bearbetningsprocesser, integrera processer i befintliga försäljnings- och orderleveransprocesser.

Definition och lösningskoncept: Kravspecifikation, konceptualisering, definiering av en informationsmodell och -standard, konfigurering av MDM- och DI-verktyg från Talend.

Distribuering: Utbildning och stöd för implementering.

Resultat

Tack vare lösningen har andelen manuellt arbete minskat väsentligt. Produktinformationen har standardiserats och kvaliteten har förbättrats. Vid rapportering kan man sammanställa uppgifter från olika system och försäljningskanaler. Framför allt kan man inleda produktförsäljning snabbare.