Referenser

Förnyelse av Katsomo-tjänsten

  • Digitalisering

Utmaningen

MTV Katsomo är en gemensam webbtv-tjänst för tv-kanalerna MTV3, Sub och AVA. I tjänsten kan tittare se program från MTV3:s, Subs, AVAs och MTV:s betalkanaler på webben. Programutbudet består av direktsända idrotts- och nyhetssändningar samt program som redan visats på tv. Vissa program är gratis och andra avgiftsbelagda.

MTV behövde förnya sin tjänst helt och hållet såväl till utseendet som till användarupplevelsen och den tekniska implementeringen. Man ville bli av med problem med betalningstransaktioner som tjänsten led av under belastningstoppar och modernisera tjänsten även med tanke på framtida utveckling.

Användningsnivån definierades till 7 000 000 sidvisningar och 500 000 unika besökare i veckan samt 40 000 betalningstransaktioner under belastningstopparna.

Centrala krav på den nya lösningen var:

  • Stabilitet
  • Ett stabilt betalningsförlopp med stöd för mobila betalningar
  • Kö till betalningen, asynkrona betalningstransaktioner
  • Förnyat utseende och responsivitet
  • Byte av innehållshanteringssystemet
  • Ett nytt, modernt webbramverk i stället för den gamla Ruby-lösningen
  • Utnyttjande av API-gränssnitt
  • Funktionalitet och tillförlitlighet även under belastningstoppar

Lösning

Loihde Advisory och Nitor Creations ansvarade för helhetsleveransen. Projektteamet arbetade enligt verksamhetsmodellen Pragmatic Agile® och den kompletterande CAPO™-modellen*. Projektteamet leddes av Loihde Advisory och Nitor Creation ansvarade för att med hjälp av modellen implementera en lösning som skulle uppfylla affärsverksamhetens krav.
Under projektet implementerades en förnyad webbtv-tjänst som fungerar säkert och tillförlitligt även under belastningstopparna. I projekthelheten ingick insamling av krav, specifiering av användarroller och arbetsprocesser samt en detaljerad funktionell specifikation av tjänsten på sidnivå.

Med hjälp av content management verktyget CoreMedia, som sedan tidigare införts på MTV och integrerats i Katsomo, implementerades flera väsentliga innehållshelheter i tjänsten

Teknologier

Projektets tekniska kärnelement var:
SPA (Single Page Application)-arkitektur
HTML5/CSS3 (SASS)
AngularJS/JavaScript
Responsivt användargränssnitt
Enhets- och E2E (End to End)-testning: Jasmine, Protractor
REST-tjänster i ett Dropwizard-ramverk

Resultat

Den förnyade tjänsten kunde gå live enligt tidsschemat. De viktigaste kriterierna, tillförlitligheten och belastbarheten, samt smidiga betalningar uppnåddes enligt förväntningarna.

Användarupplevelsen uppdaterades genom att förnya tjänstens utseende och göra den responsiv. Tack vare det kunde man slopa en separat mobilversion. Förnyelsen underlättar även underhållet och ger bättre förutsättningar att ta hänsyn till den framtida teknikutvecklingen och tittarnas förändrade användningsvanor.

Den förnyade tjänsten lanserades stegvis under våren, så att de första nya funktionerna infördes i mitten av mars och resten inkrementellt före mitten av april.

*) CAPO™-modellen för agil utveckling från Loihde Advisory och utvecklingsmodellen Pragmatic Agile® från Nitor Creations är kompatibla arbetsmetoder inom agil utveckling som baserar sig på bästa praxis och expanderar denna.