Referenser

Tillväxt för webbutik genom smarta rekommendationer

  • Digitalisering

Utmaning

Talotarvike hör till Nordens första järnaffärer på webben. Företaget bad Loihde Advisory om hjälp för att automatisera sina produktrekommendationer. Webbutikens sortiment har fler än 25 000 artiklar som i praktiken är omöjliga att länka effektivt och mångsidigt om man ska göra det manuellt. I samarbete med Loihde Advisory utvecklade man smarta rekommendationer som ersatte den manuella länkningen med ett nytt och mer mångsidigt sätt att hitta produkter som passar kunden.

Lösning

Rekommendationsalgoritmen utvecklades genom att testa olika scenarier och analysera resultaten. Då de flesta kunder inte loggar in på webbutiken kan man inte skapa rekommendationer utifrån köphistoriken, utan måste undersöka de sidor besökarna har bläddrat igenom under sin session. Slutresultatet var en smart algoritm som skapar produktrekommendationer genom att analysera andra besökares bläddringshistorik.

”Experterna från Loihde Advisory har ett gediget tekniskt kunnande, men de förstår också affärslogik. Tack vare detta utvecklades konceptet genuint ur affärsverksamhetsperspektiv. Vårt projekt syftade till att få fler och värdefullare varukorgar genom rekommendationer”, berättar Jani Molin från Talotarvike.com.
Själva lösningen implementerades med öppen källkod. Alternativen var Recommenderlab-bibliotek i R, Mahout i Java eller någon produkt, som PredictionIO. Då man ville kunna påverka rekommendationsalgoritmerna på ett mycket precist plan beslutade man sig för att implementera rekommenderaren i Mahout; Java är ju ett vanligare programspråk i affärsvärlden än R.

Resultat

I detta fall utnyttjar de smarta rekommendationerna bläddringsstigar efter andra besökare, vilket hjälper att lyfta fram fler produkter som intresserar kunden. Resultaten visar att man med hjälp av rekommendationsalgoritmen från Loihde Advisory kan sälja mer och oftare för samma antal besökare.

”Efter att vi implementerade smarta rekommendationslistor har webbutikens omsättning ökat med 5–10 procent. Vi får fler varukorgar, fler produkter och värdefullare inköp. Vi är mycket nöjda med det sätt som Loihde Advisory genomförde lösningen och framför allt med slutresultatet”, berättar Jani.