Tjänster

Vår mission är att göra digital utveckling begriplig, hanterbar och inte minst vinstgivande. Vi har ägnat de senaste 15 åren åt att göra just det.

Solution Design

När vi designar holistiska lösningar tar vi företagets mål och operativa modell, kundinsikt och de tekniska möjligheterna i beaktning. Med hjälp av holistisk solution design så omvandlar vi strategiska direktiv till konkreta affärslösningar.

Holistisk solution design i ett nötskal

Portfolio management

All utveckling skall stötta ett företags strategi. Vi hjälper dig med att omvandla strategiska teman till koncept inom digital utveckling. För varje koncept preciserar vi mål och definierar business case. Vi kartlägger relationer och beroenden mellan olika koncepten och använder kartläggningen till att stötta er i portfolio management och prioritering. Vid behov så coachar vi er också i lean utveckling och projektledning.

Operativa verksamhetsmodeller

Insikt om företagets operativa verksamhetsmodells nuläge och förändringsbehov har en nyckelposition i genomförandet av strategiska projekt för att säkra att det blir så framgångsrikt som möjligt. Vi gör en nulägesanalys för samtliga våra kunders operativa verksamhetsmodells och tar tillsammans med kunderna fram en målbild till exempel med hjälp av metoder för process- eller kompetensanalys och skapar en åtgärdsplan för att nå målbilden.

Konceptualisering och definition av lösningen

För att utveckling ska löna sig på både kort och lång sikt, måste ämnet förstås i ett holistiskt perspektiv, och delas upp och prioriteras i implementerbara bitar. Vi ser till att lösningen möter era strategiska krav och att den passar i er operativa modell. Vi konceptualiserar lösningen, testar konceptet och tydliggör betydelsen av de förändringar som lösningen för med sig. Vi specificerar kraven och hjälper till med metodik, verktyg och val av teknik, samt guidar er genom implementeringen.

Utrullning av lösningen

Om utrullningen av lösningen vacklar, når du inte dina strategiska mål. Vi hjälper er med att förbereda inför de förändringar som den nya lösningen för med sig från början, vare sig det handlar om nya system, processer eller arbetssätt. På så vis garanterar vi att ni effektiv och kontrollerat kan övergå till den nya lösningen. Vi coachar och lär upp relevanta intressenter under hela utvecklingens gång, men framför allt ser vi till att de nya arbetssätten får starkt fotfäste i er operativa modell.

Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO

Kontakta mig