Data Governance

”Data Governance säkerställer att data hanteras på ett snabbt och effektivt sätt så att kvalitetsdata kan användas vid rätt tidpunkt på rätt plats.”

– Kea Kangas-Lång, Huvudkonsult, Data Management

Datastyrning stödjer datadriven och agil kultur

Data Governance Model är ett affärsdrivet ramverk för datahantering och reglering genom hela organisationen. Ramverket säkerställer tillgången på högkvalitativ och uppdaterad data och minskar riskerna i informationshanteringen genom att fokusera på hur människor, processer och tekniker har interagerat med datan.

I en datadriven organisation säkerställs att rätt personer ansvarar för dataägande och underhåll. Tydligt besluts- och underhållsansvar säkerställer att alla affärsområden kan använda data effektivt och utan risk.

Det är dags att ge upp datasilos, komplexa arbetsflöden och oklara ansvarsområden. Se till att din organisation har ett bra ramverk för att utnyttja data effektivt och säkert – Ta bestämt kliv mot att bli en datadriven organisation.

Några av våra tjänster:

  • Design av en effektiv modell för data management
  • Implementering av en modell för data management
  • Organisering av data management
  • Datahantering inom offentlig sektor
  • Agil data governance

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett servicepaket som passar din organisations behov.

Fråga mera!

Thomas Fleming, CEO