Data Governance

”Data Governance säkerställer att data hanteras på ett snabbt och effektivt sätt så att kvalitetsdata kan användas vid rätt tidpunkt på rätt plats.”

– Kea Kangas-Lång, Huvudkonsult, Data Management

Data governance stödjer datadriven och agil kultur

Data Governance Model är ett affärsdrivet ramverk för datahantering och reglering genom hela organisationen. Ramverket säkerställer tillgången på högkvalitativ och uppdaterad data och minskar riskerna i informationshanteringen genom att fokusera på hur människor, processer och tekniker har interagerat med data.

I en datadriven organisation säkerställs att rätt person ansvarar för dataägande och underhåll. Tydligt besluts- och underhållsansvar säkerställer att alla affärsområden kan använda data effektivt och riskfritt.

Det är dags att ge upp datasilos, komplexa arbetsflöden och oklara ansvarsområden. Se till att din organisation har ett bra ramverk för att utnyttja data effektivt och säkert – Ta ett kliv mot att bli en datadriven organisation.

Fördelar med Data governance

Välskött data är hörnstenen i digitala affärer. Till exempel möjliggör högkvalitativ datahantering effektiva processer och påskyndar utvecklingen av applikationer, då nödvändig data kan användas vid rätt tidpunkt i rätt format.

Data governance är byggd i lager och levererar fördelar för hela organisationen.

Det kan användas för att uppnå betydande konkurrensfördelar:

  • Effektivare processer för användning och underhåll.
  • Bättre riskhantering (t.ex. kreditrisker och regulatoriska risker).
  • Snabbare respons på förändringar (t.ex. nya företag, regleringar, förvärv) som påverkar informationshanteringen.
  • Snabbare beredskap att dra nytta av nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Några av våra tjänster:

  • Design av en effektiv modell för data management
  • Implementering av en modell för data management
  • Organisering av data management
  • Datahantering inom offentlig sektor
  • Agil data governance

Kontakta oss så skräddarsyr vi en tjänst som passar din organisations behov.

Fråga mera!

Thomas Fleming, CEO