Datakvalitet

Datakvaliteten är avgörande när det gäller att använda information för att växa och utveckla ett företag. Vi hjälper våra kunder bland annat att mäta datakvaliteten och att korrigera och förhindra kvalitetsproblem.

– Juha Loukola, Seniorkonsult

Få konkurrensfördelar och bättre produktivitet med hjälp av rätt data

Att leverera rätt data vid rätt tillfälle hjälper företag att fungera effektivt och sparar kostnader. Det förbättrar även kundnöjdheten och förkortar kundernas väg till ett köpbeslut.

Högkvalitativ data skapar en mer tillförlitlig rapportering, vilket är en förutsättning för ett informerat och stabilt beslutsfattande i en värld som förändras snabbt.

Datakvalitetshantering handlar om att använda specifika metoder och genomföra ett antal uppgifter för att säkerställa att datan är felfri, lämplig för ändamålet och väl integrerad i din organisations verksamhet. Detta säkerställer även att din organisation uppfyller de krav och regler som finns för datahantering i affärer, standarder och informationssystem.

Datakvalitetshantering av data inom din organisation ger en konkurrensfördel på marknaden, det är en process som är väl värd att investera i.

Välj Loihde Advisory, en ledande partner inom datahantering.

Våra tjänster:

  • Utveckling av processer för datakvalitetshantering
  • Lägesanalys av datakvalitén
  • Dataharmonisering
  • Övervakning och kontinuerlig förbättring av datakvalitén

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett servicepaket som passar din organisations behov.

Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO