Dataplattform, motorn eller bromsen i din organisation?

En välfungerande dataplattform samlar företagsdata på ett ställe och bildar en enhetlig bild av olika affärsbehov. Implementeringen av nya behov skall vara enkel och dataplattformen skall ge en synlighet som annars är svår att uppnå.

En dataplattform som inte fungerar samlar företagsdata på ett ställe och skapar istället ett kaos som tjänar en, men underhåller hanteringen alla tillgängliga resurser.

”Vi hjälper våra kunder att designa och implementera dataplattformar, välfungerande dataplattformar”

– Laura Keränen, Head of Data Platform

Dataplattform, en genväg till lycka

Dataplattformen samlar in data från olika platser och källor. Dataplattformen distribuerar också data till andra system, gränssnitt och rapportering. Nästan alla organisationer har redan någon form av datalager eller dataplattform, men kraven för dem förändras i snabb takt. Informationen måste vara av högre kvalitet, mer tillförlitlig och ständigt uppdaterad. Därför finns det ett stort behov av att modernisera dataplattformar.

Framgångsrika dataplattformsprojekt har en sak gemensamt, det faktum att de har lyckats koppla affärsbehoven med teknikens möjligheter. Det viktiga är inte tekniken utan hur den används. Därför är våra principer för dataplattformutveckling:

 • Fokusera på att skapa affärsvärde
 • Designa lösningar som är lämpliga för behovet
 • Utveckla lösningar som är skal- och hållbara
 • Bygg och implementera lösningar bit för bit

Molnbaserade arkitekturer, agila metoder och DataOps är de trender som dagens dataplattformar vilar på och med de förändrade driftsmiljöerna så används dataplattformar i allt högre utsträckning för icke-analytiska ändamål.

En datadriven organisation ställer stora krav på tillgång till en stor mängd data, i nästintill realtid.

Vi är en teknologiberoende aktör och vår viktigaste uppgift är att säkerställa att dataplattformen fungerar som motorn för företaget, inte bromsen.

Data Platform Expert

Det är inte alltid nödvändigt att riva allt det gamla och bygga ett helt nytt. Vi designar och implementerar precis rätt lösning för dig.

Vår tjänst täcker hela dataplattformens livscykel, från behovsbedömning till implementeringskontroll och distribution. Vi är involverade till slutet för att säkerställa att lösningen ger tydliga affärsfördelar.

Våra stora styrkor är:

 • Vi har erfarenhet av att utforma datastrategi och vision.
 • Vi känner till teknikerna och erbjuder en leverantörsoberoende bild av det bästa lösningsalternativet.
 • Vi designar molnarkitektur och datamodeller (konceptmodeller, Data Vault, dimensionell modellering).
 • Vi analyserar, profilerar och visualiserar data.
 • Vi säkerställer affärsvärde

Våra tjänster:

 • Färdplan och arkitektur
 • ”Hälsokontroll” av den existerande dataplattformen
 • Datamodellering och visualisering
 • Implementeringsvägledning och styrning
 • Utveckling av rapportering och analys (BI)

Kontakta oss, så skräddarsyr vi ett servicepaket som passar behoven i din organisation.

Några av våra experter på området


Fåga mer!

Thomas Fleming, VD