Datastrategi

”Endast med en väl implementerad datastrategi är det möjligt att uppnå fördelarna med en digitalisering. Loihde Advisory har erkänd expertis inom datastrategiarbete och har hjälpt flera stora organisationer att förbättra användningen av data för ökad digital produktivitet.”

– Reni Waegelein, Head of Lean Transformation

Vikten av en affärsdriven och framgångsrik Datastrategi

En datastrategi är en plan som utgår från organisationens affärsstrategi för att hantera och använda företagets data på bästa möjliga sätt.

Datastrategin svarar på frågan vad användandet av data skall ha för mål i organisationen och hur dessa mål kommer att uppnås. Vi på Loihde Advisory har ordspråket ”Data först, sedan digital”. Med detta menar vi att det bara är möjligt att genomföra en lyckad digitaliseringsprocess om vi har tagit hand om datan först.

Med en hjälp av en tydlig datastrategi säkerställer organisationen att datahanteringen samverkar med affärsmålen. Att skapa en tydlig datastrategi kräver både en förståelse för organisationens behov och kunskap om den teknik som kan användas för att stödja affärsmål, såväl som informationsbehov.

Teknologier förändras ständigt, men data finns kvar. För att skapa en datastrategi krävs därför nära samarbete med både företagsledning och IT-proffs.

Välj därför Loihde Advisory, en ledande partner inom datahantering.

Våra tjänster:

Våra tjänster:

  • Förtydligande av datavisionen
  • Analys av den nuvarande datastrategin
  • Utveckling av datastrategi
  • Implementering av datastrategi
  • Rådgivning inom datastrategi

Kontakta oss, så skräddarsyr vi ett servicepaket som passar behoven i din organisation.


Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO