Kunddata

”Kunddata är centrala för den digitala kundupplevelsen.”

– Riikka Honkela, Senior Consultant

Välj Loihde Advisory som partner och väx med oss och bli en föregångare inom Data Management.

Få ut det mesta av verksamhetens kunddata

Behöver du hjälp med att hantera dina kunddata, skapa en 360-vy eller vill du förbättra din verksamhets digitala tjänster och försäljning online?

Då är väl uppdaterad kundinformation av hög kvalitet en nödvändighet, något som i sin tur kräver både en systematisk kvalitetshantering och gemensamma spelregler för etablering och underhåll. Välskötta kunddata berättar allt väsentligt om dina kunder, men om dina kunddata är spridda i flera olika CRM-system (Customer Relationship Management) och ERP-system (Enterprise Resource Planning) och om inte nyckelbegrepp relaterade till kunddata och kraven på olika funktioner är korrekt definierade så är det nästan helt omöjligt att utnyttja data effektivt.

Customer Data Management (Master Data Management) möjliggör ett omfattande utnyttjande av kunddata. Detta leder till en ökad effektivitet inom områdena försäljning och marknadsföring och strategiskt beslutsfattande.

I den digitala världen är kunddata också centralt för kundupplevelsen. Självbetjäningskanaler kan erbjuda personligare och genomskinligare service med hjälp av kunddata. Också smidig service i flera kanaler kräver kunddata av hög kvalitet.

Kunddata är en av företagets viktigaste informationskällor och därför är det värt att investera i dess tillförlitlighet och lönsamhet.

Välj Loihde Advisory, vi är ledande inom Data Management.

Vår kompetens inom Kunddata och CRM omfattar bland annat:

  • Lösningsdesign och kravspecificering för CRM-system
  • Lösningar inom kunddata och inbyggt dataskydd
  • Optimering och automatisering av marknadsförings-, försäljnings-
    och kundtjänstprocesser
  • Hantering av kampanj- och marknadsföringsinnehåll
  • Kartläggning, uppföljning och optimering av kundresor
  • Utvärdering och val av CRM-system
  • Utveckling av rapportering och analys

Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO